nadajesz się do kochania w [...] – JaJo – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest JaJo.

Mało miłości

na­dajesz się do kochania
w większej ilości
jed­na miłość?
więcej dostaniesz
jak Ty to zjesz?
dasz radę
daj­cie więcej!
ty­le? ty­le to za mało
lu­bię to
daj­cie miłości
nie ma­cie więcej?
jak to się stało?
całą miłość zjadłam
i jeszcze mi mało
chcę, chcę jej
mam mało
miłości
miłości mi wciąż
wciąż za mało
miłość się skończyła
nie ma jej nigdzie
zjadłam co było
co wam zostało?
a co mnie to ob­chodzi?

wiersz • 21 kwietnia 2017, 10:20

JaJo

Użytkownicy
I J K
Aktywność

dzisiaj, 22:10yestem sko­men­to­wał tek­st powiedz smo­gowi że nie [...]

dzisiaj, 22:09yestem sko­men­to­wał tek­st paździerzowy smog, kłapie dy­mem [...]

dzisiaj, 22:09yestem sko­men­to­wał tek­st próba og­nia, wy­wołuje u [...]

dzisiaj, 22:08yestem sko­men­to­wał tek­st paździerzowy smog, to również [...]

dzisiaj, 22:08Clyde wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 22:08yestem sko­men­to­wał tek­st paździerz me­dytu­je gdy kop­ci [...]

dzisiaj, 22:07Clyde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:07yestem sko­men­to­wał tek­st prymitywne za­baw­ki, śred­niowie­czne­go duchow­ne­go [...]

dzisiaj, 22:06yestem sko­men­to­wał tek­st smog wdycha co PO­wie kod* [...]

dzisiaj, 22:06yestem sko­men­to­wał tek­st powołaniem świ­ni za życia jest [...]