Na ciemnej drodze Co się [...] – M44G – zeszyty

W obecnej chwili w 2 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest M44G.

Wiersz o Miło…

Na ciem­nej drodze
Co się bez końca wije
Lecz pro­wadzi do otchłani
Wiel­kie smut­ki, w ów krainie

To jest miasteczko
Nie skończo­nych wierszy
Wier­szy o Miłości
Niedo­pisa­ne utwory

W cza­sie zatrzymane
Wier­sz zaczęty, lecz zraniony
Tek­st Miłos­ny niedokończony
Niedo­bity led­wo żywy

Pub­licznie nieodkryty
Na blask zro­zumienia niewystawiony
O pęknięciach serc
O noc­nym łkaniu

O oceanach łez na szybie
Szy­bie okien w noc graniczną
O tym, co w tej ot­chłani
Tęskno­ta się snuje

O tym jak jej brak
Sny nam truje
O lodzie w maju
O zamarzaniu

O skałach i kamieniach
Wszys­tkie niedokończone
Miłos­ne wier­sze zagubione
Całe mias­teczko w epi­tetach tonie

Porówna­nia roz­wie­szają swą zasłonę
Mias­to straszne niczym koszmar jaki
Niedo­kończo­ne wier­sze o Miłości
To dziw­ne pot­wo­ry mu­tan­ty i dziwaki

Czy o Miłości dob­rej czy też złej
Ty od niedo­kończo­nego wier­sza ta­kowe­go wiej

Odtwórz

wiersz
zebrał 7 fiszek • 14 lutego 2017, 15:33

Zeszyt wiersze
ser­ce pisze naj­piękniej ... 

Zeszyt ser­ce podpowiada
zat­rzy­maj się, poczytaj... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Cris

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 07:46zofija sko­men­to­wał tek­st W moim życiu jak [...]

dzisiaj, 07:24silvershadow sko­men­to­wał tek­st Przed i po­budze­nie

dzisiaj, 06:50fyrfle sko­men­to­wał tek­st CHŁODNE LA­TO 18 

dzisiaj, 06:48fyrfle do­dał no­wy tek­st TATUŚ

dzisiaj, 06:29giulietka sko­men­to­wał tek­st w przypływie uczuć

dzisiaj, 06:16cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Przed i po­budze­nie

dzisiaj, 02:14Moon G do­dał no­wy tek­st Mersiles

wczoraj, 23:16yestem sko­men­to­wał tek­st CHŁODNE LA­TO 18 

wczoraj, 23:05yestem sko­men­to­wał tek­st w przypływie uczuć