Myślała zatem o nim, [...] – Gabriel García Márquez – zeszyty

W obecnej chwili w 231 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Gabriel García Márquez.

Myślała za­tem o nim, nie chcąc o nim myśleć. Im bar­dziej o nim myślała, tym większą czuła wściekłość, a im większą czuła wściekłość, tym bar­dziej o nim myślała dop­ro­wadzając się do ta­kiego sta­nu, że nie mogła już te­go znieść. Zat­ra­ciła poczu­cie rozsądku.

cytat dnia z 5 kwietnia 2010 roku
zebrał 316 fiszek

Zeszyt Poczekaj..
Zeszyt myśli 

Zeszyt cytaty
cytaty 

Zeszyt ON... 

Zeszyt cytaty

Zeszyt Me
... 

Zeszyt Mo­je paranoje
Wszys­tkie tek­sty które mi się po­dobają lub coś dla mnie znaczą. 

Zeszyt gombrowicz
cy­taty, aforyzmy 

Zeszyt Sometimes.

Zeszyt Sentencje/cytaty
znajdź w życiu siebie... 

Zeszyt Najlepsze
Kocham to :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 10:22Abe cadło do­dał no­wy tek­st Ludzie mylą sek­sa­pil z [...]

dzisiaj, 09:55fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia XV 

dzisiaj, 09:51Naja sko­men­to­wał tek­st nie mam wiele bo i [...]

dzisiaj, 09:51fyrfle do­dał no­wy tek­st 19-22.04.2019r. część 2 

dzisiaj, 09:24onejka do­dał no­wy tek­st nie mam wiele bo i [...]

dzisiaj, 08:41Abe cadło wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

dzisiaj, 08:39Abe cadło sko­men­to­wał tek­st Świat nie jest wyjątko­wy. [...] 

dzisiaj, 08:39Abe cadło sko­men­to­wał tek­st Dynamizm życia, je­go rucho­mość [...]

dzisiaj, 08:39Abe cadło sko­men­to­wał tek­st Często górno­lot­ne myśli są [...]

dzisiaj, 08:38Abe cadło sko­men­to­wał tek­st Dynamiczne. Na­pięte. Pew­ne siebie. [...]