Myślała zatem o nim, [...] – Gabriel García Márquez – zeszyty

W obecnej chwili w 231 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Gabriel García Márquez.

Myślała za­tem o nim, nie chcąc o nim myśleć. Im bar­dziej o nim myślała, tym większą czuła wściekłość, a im większą czuła wściekłość, tym bar­dziej o nim myślała dop­ro­wadzając się do ta­kiego sta­nu, że nie mogła już te­go znieść. Zat­ra­ciła poczu­cie rozsądku.

cytat dnia z 5 kwietnia 2010 roku
zebrał 304 fiszki

Zeszyt Poczekaj..
Zeszyt myśli 

Zeszyt cytaty
cytaty 

Zeszyt ON... 

Zeszyt cytaty

Zeszyt Me
... 

Zeszyt Mo­je paranoje
Wszys­tkie tek­sty które mi się po­dobają lub coś dla mnie znaczą. 

Zeszyt gombrowicz
cy­taty, aforyzmy 

Zeszyt Sometimes.

Zeszyt Sentencje/cytaty
znajdź w życiu siebie... 

Zeszyt Najlepsze
Kocham to :) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Aktywność

dzisiaj, 00:12Naja sko­men­to­wał tek­st Milczenie wychodzi z mo­dy [...]

dzisiaj, 00:08Naja sko­men­to­wał tek­st Suchość

dzisiaj, 00:06Naja sko­men­to­wał tek­st Tęsknocie

dzisiaj, 00:03Naja wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

wczoraj, 23:29Strange one do­dał no­wy tek­st Dedykacja

wczoraj, 23:19oszi3 sko­men­to­wał tek­st Prze-znaczenie

wczoraj, 23:10Strange one sko­men­to­wał tek­st Świadomość nie pot­rze­buje oku­larów.  

wczoraj, 23:07Strange one sko­men­to­wał tek­st Milczenie wychodzi z mo­dy [...]

wczoraj, 23:06Strange one sko­men­to­wał tek­st Człowiek nig­dy nie będzie [...]