Muzyki śpiew, jej słodkich [...] – Inori Hanari – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Inori Hanari.

Cichy śpiew

Mu­zyki śpiew, jej słod­kich nut
O,Boże mój cóż to za huk?
Ach,czyj to głos,co tak słod­ko tkwi
w mych uszach i nie chce wyjść?

Ulicą biegnę,bo czu­je,że ten głos
z be­tono­wych miej­sc woła coś.
Mi­jam ludzi i pod auta się pcham.
Czy oni nie słyszą te­go co śpiewa ten pan?

I biegnę wciąż,a głos się pnie
A je­go śpiew po­nad in­ne śpiewy jest
Lecz słod­kim przes­ta­je być
I tyl­ko w żałości zaczy­na tkwić

Ach,cóż to za smut­ny głos
co łzy przy­wołać umie?
Jak­by Bóg zesłał smut­ny los
na je­go nie­szczęsną duszę

W śród czte­rech ścian roz­brzmiewa coś
Jak­by smut­ny Pan wy­doby­wał głos
A mu­zyka ta pod niebo się pnie
Re­jes­tr ten za wy­soki dla mnie jest

Za­tykam uszy i kulę się
Lecz me­lan­cho­li dżwięk prze­nika mnie
I płynie przez uszy me
A w ser­cu mym roz­pacz się rwie

Wtem cisza za­padła ja­by sen był to jaki...
Jak­by złudze­niem był głos te­go Pana.
I jak­by sza­leńcze myśli op­lotły me serce.
Głup­cze!Ćććć...zos­ta­nie to między na­mi!

wiersz
zebrał 3 fiszki • 4 stycznia 2014, 20:55
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 18:05Maverick123 do­dał no­wy tek­st Rzeczywistość nie przes­ta­je is­tnieć, [...]

dzisiaj, 17:19Moon G do­dał no­wy tek­st ROZWIĄZANIE

dzisiaj, 17:01angellfall do­dał no­wy tek­st I nag­le spot­ka­liśmy się [...]

dzisiaj, 16:50cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie już jes­teś [...]

dzisiaj, 16:34Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie już jes­teś [...]

dzisiaj, 16:24cyt.adela do­dał no­wy tek­st

dzisiaj, 15:51szpulka wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 15:41szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 15:21fyrfle do­dał no­wy tek­st Tam gdzie już jes­teś [...]

dzisiaj, 14:56Loisentaz do­dał no­wy tek­st Anonse