Może nie ma w [...] – Logos – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Logos.

Może nie ma w tym życzli­wości z mo­jej stro­ny, ale bez względu na to, wczu­wam się w dru­giego człowieka nie osądzając go. Wiem, że łat­wo przychodzi rzu­canie złych słów, a raczej myśli. To jed­nak mi­mo wszys­tko sta­ram się siebie sta­wiać w sy­tuac­ji dru­giego człowieka. Owo­cem te­go jest niejed­nokrot­nie po­jed­na­nie, kiedy to z op­rawcą po la­tach pot­ra­fię zaofe­rować mu swój czas, swoją uwagę i vi­ce ver­sa. Nie wiem, na ile ta dru­ga oso­ba jest te­go świado­ma i to czy ja się uczę od niej, czy ona ode mnie, te­go po­jed­na­nia, to jed­nak jest to piękne. Po­lecam. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 8 listopada 2018, 21:34
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
K L M
Aktywność

dzisiaj, 10:36Cropka sko­men­to­wał tek­st Szukając bo­ga idziesz po [...]

dzisiaj, 10:33Fish13 do­dał no­wy tek­st Zapomnieliśmy jak żyć...  

dzisiaj, 08:13doremi wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

dzisiaj, 08:05Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Na ten czas, dob­ra [...]

dzisiaj, 07:54Lila_ sko­men­to­wał tek­st Szukając bo­ga idziesz po [...]

dzisiaj, 07:38Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Tak

dzisiaj, 07:32ODIUM sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 07:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Szukając bo­ga idziesz po [...]

dzisiaj, 07:30ODIUM sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 07:22ODIUM sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]