„Mówisz, że ja ci [...] – Anthony de Mello – zeszyty

W obecnej chwili w 27 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Anthony de Mello.

„Mówisz, że ja ci po­mogłem. Była to mo­ja przy­jem­ność, tańczyłem mój ta­niec. Po­mogło ci to, no to cu­dow­nie. Przyj­mij mo­je gra­tulac­je. Nicze­go mi nie zaw­dzięczasz”.

cytat dnia z 13 stycznia 2013 roku
zebrał 31 fiszek

Zeszyt zamy
cyt 

Zeszyt Codzienność
... 

Zeszyt Zeszyt
Cy­taty innych 

Zeszyt Wszys­tko ;)
Znaj­dziesz tu wszys­tko i nic :D 

Zeszyt Love
Faj­ne cy­taty o miłości. 

Zeszyt Zeszyt Bolaszkowej
ulu­bione cy­taty i myśli 

Zeszyt hm... 

Zeszyt In­spi­rational Quotes and Aphorisms
In­spi­rujące, jak dla mnie, cy­taty, aforyzmy 

Zeszyt SA­MA PRAWDA
Tyl­ko życiowe teksty 

Zeszyt La­ke of Fire

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 23:58Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]

wczoraj, 23:57Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]

wczoraj, 21:57cyt.adela do­dał no­wy tek­st Hol

wczoraj, 20:56piórem2 do­dał no­wy tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]

wczoraj, 20:29piórem2 sko­men­to­wał tek­st Zobacz ja­kie zmiany zachodzą [...]

wczoraj, 20:28yestem sko­men­to­wał tek­st Zobacz ja­kie zmiany zachodzą [...]

wczoraj, 20:27piórem2 sko­men­to­wał tek­st Im głębiej wchodzisz w [...]

wczoraj, 20:26yestem sko­men­to­wał tek­st Im głębiej wchodzisz w [...]

wczoraj, 20:23piórem2 sko­men­to­wał tek­st Zobacz ja­kie zmiany zachodzą [...]

wczoraj, 20:22yestem sko­men­to­wał tek­st Zobacz ja­kie zmiany zachodzą [...]