Moje zycie dawno nie [...] – Fallina – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Fallina.

* * *

Mo­je zy­cie daw­no nie by­lo tak nudne,
pew­nie dla­tego, ze nie pa­kuje sie juz w cos cze­go nie jes­tem w stu pro­cen­tach pew­na. To ze strachu, ze znow ko­gos zra­nie. Bo to nie jest tak, ze jak ra­nimy ko­gos, to ma­my te­go ko­gos gdzies, my tez wte­dy cier­pi­my, mo­ze na­wet bar­dziej. Ale po­niewaz to by­la nasza de­cyz­ja- nie mo­zemy po­kazac bo­lu, wte­dy po­kaza­libys­my ze nasza de­cyz­ja nie by­la sluszna. A wiec zacze­lam bar­dzo uwa­zac. I jest kiep­sko. Nie mam ni­kogo i jes­tem sa­mot­na i choc pro­buje so­bie wmo­wic ze jest wspa­niale to tak na praw­de te­go nie czu­je. Stad wzial sie moj na­log- al­ko­holizm. Bo nie jes­tem przyz­wycza­jona do ta­kiej pus­tki i ciez­ko mi z nia wyt­rzy­mac.
W dziecin­stwie du­zo pla­kalam, z po­wodu dep­resji mo­jej ma­my. Gdy do­ros­lam, nie waz­ne co sie dzialo, nig­dy nie uro­nilam lzy. I wte­dy po­jawi­las sie Ty- by­las pier­wsza oso­ba kto­ra spra­wila ze pla­kalam, dla­tego ze dos­ta­lam cos z czym nie pot­ra­filam so­bie po­radzic, naj­piek­niej­sze szczes­cie kto­re wy­myka­lo mi sie z rak.
By­lam prze­razo­na, z bez­silnos­ci pla­kalam. Bo z jed­nej stro­ny Cie moc­no kocha­lam, z dru­giej zas nie pot­ra­filam sie z To­ba do­gadac, nie pot­ra­filam zyc z To­ba.
A od­kad odeszlas ode mnie, znow nie wiem co znacza lzy. Bo nic nie jest tak waz­ne w moim zy­ciu. Po­zos­ta­la tyl­ko pus­tka... I brak sen­su.

dziennik
zebrał 2 fiszki • 14 stycznia 2019, 20:22
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Fallina

Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 14:51zatopiony.wrak. do­dał no­wy tek­st słowa

dzisiaj, 14:43Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 14:18RozaR sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 14:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 14:12piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie nie masz [...]

dzisiaj, 14:10Lila_ sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie nie masz [...]

dzisiaj, 14:06RozaR sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 13:52piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie nie masz [...]