7 czerwca 2012 roku, godz. 14:15  2,3°C

Myśli me, w sercu miej, nie w zeszycie.