Moją wadą jest to, [...] – tristis-rosis – zeszyty

W obecnej chwili w 8 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest tristis-rosis.

Moją wadą jest to, że zbyt długo kocham, zbyt wier­nie, zbyt moc­no, zbyt szczerze...
Tak, w te­raźniej­szym świecie to wa­da.

myśl
zebrała 18 fiszek • 2 lutego 2014, 17:28

Zeszyt miłość

Zeszyt Cy­taty ♥
Zacho­miko­wane cud­ne cy­taty i sentencje. 

Zeszyt Ut­wo­ry wybrane
Poezja 

Zeszyt dla niej
rozne 

Zeszyt ulubione
je­den worek 

Zeszyt WAŻNE
Je­dyne w swoim rodzaju 

Zeszyt Zeszyt
czu­jesz i wiesz co z tym zrobić 

Zeszyt mój zeszyt
bez opisu 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

bambaryła

Użytkownicy
S T U
Aktywność

dzisiaj, 19:53Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Sratek.  

dzisiaj, 19:26katnis37 do­dał no­wy tek­st To wczo­raj poczułam , [...]

dzisiaj, 19:23katnis37 do­dał no­wy tek­st Gdyby mu za­leżało nig­dy [...]

dzisiaj, 19:17katnis37 do­dał no­wy tek­st Musisz wie­dzieć, że ow­szem [...]

dzisiaj, 19:12Polna sko­men­to­wał tek­st Tajemnice me­tafor

dzisiaj, 18:33róż li­la sko­men­to­wał tek­st * * 

dzisiaj, 18:30Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Władza rządzi, lud sądzi.  

dzisiaj, 17:05Cris sko­men­to­wał tek­st Wyznanie*

dzisiaj, 16:56Cris sko­men­to­wał tek­st Zaz­wyczaj gdy brak [...]

dzisiaj, 16:34oszi3 do­dał no­wy tek­st Podstawowe ele­men­ty sen­su­su IX