Mogłabym oddać swoje życie, [...] – TheSecretLady – zeszyty

W obecnej chwili w 1 zeszycie znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest TheSecretLady.

Mogłabym od­dać swo­je życie, tyl­ko po to, aby cho­ciaż raz zo­baczyć Cię ma­mo znów.
Usłyszeć Twój śmiech, utu­lony do snu szept.
Mo­je wnętrze bez Ciebie jest pus­te, tak nap­rawdę mo­ja wiara, nadzieja, chęć życia odeszła wraz z Tobą. Wokół roz­sy­pane resztki z przy­jaciół krąg, nie pot­rze­buje ich, nie ro­zumieją mnie. Ma­mo, wołam Cię, czy słyszysz Ty mnie(?) To od daw­na we mnie głębo­ko jest. Wołanie Ciebie i mil­cze­nie, roz­pacz i ból, które­go nie widzi nikt.
Chcę krzyczeć, chce roz­wa­lić wszys­tko co wokół mnie jest! Ma­mo, wróć… Ma­mo tak tęskno mi… Szu­kam Cię kocha­na ma­mo, dzień za dniem… Zabłądziłam…

myśl
zebrała 3 fiszki • 23 listopada 2013, 02:27

Zeszyt Ulubione
Muszki 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Muszkaa

Użytkownicy
S T U
Aktywność

dzisiaj, 16:06Gaia sko­men­to­wał tek­st Między zna­kami

dzisiaj, 16:04Gaia sko­men­to­wał tek­st IKAR

dzisiaj, 16:00Gaia sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 14:38Pojda do­dał no­wy tek­st Wojna

dzisiaj, 14:30truman sko­men­to­wał tek­st list miłos­ny al­bo pocztówka [...]

dzisiaj, 14:27truman sko­men­to­wał tek­st konwalia

dzisiaj, 13:10zofija do­dał no­wy tek­st dopalacze

dzisiaj, 13:10szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 13:08szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 12:44MyArczi sko­men­to­wał tek­st Metamorfoza