mogę wypowiedzieć milion różnych [...] – PetroBlues – zeszyty

W obecnej chwili w 2 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest PetroBlues.

Droga

mogę wy­powie­dzieć mi­lion różnych słów
lecz nikt nie zro­zumie duszy mo­jej snów
mogę na pa­pie­rze spi­sać mi­lion zdań
ale w mo­jej głowie zaw­sze jes­tem sam

z każdym ro­kiem czuję jak się zmienia świat
na tej ka­ruze­li którą kręci czas
w krętym świecie uczuć ciężko zna­leźć sens
ale ser­ce bi­je więc nie pod­dam się

wolę cza­sem stra­cić ale poczuć smak
bo waży wa­liz­ka zmar­no­wanych szans
cza­sem może stracę cza­sem zys­kam też
ale zaw­sze wstanę żeby da­lej biec

wiersz
zebrał 8 fiszek • 20 stycznia 2018, 14:59

Zeszyt Wiersze
..., które zat­rzy­mały na dłużej 

Zeszyt cza­sem brak słów
a tek­st zatrzymuje. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Cris

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 20:08Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st - wy­bieram pros­te dro­gi [...]

dzisiaj, 18:16ZiZu34 sko­men­to­wał tek­st Czy się stoi czy [...]

dzisiaj, 17:49lil roz sko­men­to­wał tek­st zbrodnia Ika­ra

dzisiaj, 17:27lil roz sko­men­to­wał tek­st Pytanie: Czy jest życie [...]

dzisiaj, 17:01lil roz sko­men­to­wał tek­st Nie mów nic. Kocha [...]

dzisiaj, 16:51karykaturalna sko­men­to­wał tek­st - wy­bieram pros­te dro­gi [...]