Minął już pewien czas [...] – rudy274 – zeszyty

W obecnej chwili w 1 zeszycie znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest rudy274.

Tylko Ty

Minął już pe­wien czas gdy Cie poz­nałem,
minął, i już te­raz wiem, że się w To­bie zakochałem.
Pa­miętam Two­je oczy, tak śliczne były,
pa­miętam Two­je war­gi, gdy w blas­ku słońca się mieniły,
Uśmiech co To­warzyszy mi co noc,
przy To­bie czuję że mam niez­wykłą moc,
i jeszcze te długie włosy, które wciąż zapuszczałaś
oraz wy­raz twarzy gdy się do mnie uśmiechałaś,
to wszys­tko spra­wiło że Cie pokochałem
i resztę życia z Tobą spędzić chciałem...

wiersz
zebrał 12 fiszek • 6 marca 2012, 21:22

Zeszyt Śla­dy atramentu
w morzu niewy­powie­dzianych słów. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 10:58.Rodia sko­men­to­wał tek­st Sumą błędów jest stwier­dzić, [...]

dzisiaj, 10:53.Rodia sko­men­to­wał tek­st Człowieka zmu­sisz do mil­cze­nia [...]

dzisiaj, 10:51.Rodia sko­men­to­wał tek­st wytchnienie

dzisiaj, 09:21Spruta sko­men­to­wał tek­st daleko stąd daw­no te­mu żyli ona [...]

dzisiaj, 09:13Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Tak długo trzy­masz za [...]

dzisiaj, 06:21eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Napiękniejszei naj­bar­dziej fas­cy­nujące jest [...]

dzisiaj, 06:18eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Dobre uczyn­ki są łat­wiej­sze [...]

dzisiaj, 04:42oszi3 do­dał no­wy tek­st Kto chce uto­pić w [...]

dzisiaj, 04:36rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 23:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Skrajna ab­sty­nen­cja pro­wadzi do [...]