Miłość to ucieczka do [...] – Janet Fitch – zeszyty

W obecnej chwili w 7 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Janet Fitch.

Miłość to ucie­czka do kra­ju, w którym jest tyl­ko dwo­je oby­wate­li. Z zewnątrz wygląda to jak śmierć. Ludzie mogą do wo­li wa­lić pięściami w ściany, ale nie mają szans, by zna­leźć drzwi. Nikt nie jest w sta­nie od­gadnąć, jak wygląda uk­ry­ty za wy­soki­mi mu­rami ogród.

cytat
zebrał 13 fiszek

Zeszyt Kafoleonardozja
Myśli z różnych dzie­dzin życia. 

Zeszyt ta­kie ;* 

Zeszyt meeg 

Zeszyt ważne 

Zeszyt Kocham...
trud­no wy­razić słowa­mi jak bar­dzo. Czym w ogóle jest miłość?... 

Zeszyt Słowa które po­magają zmieniac świat na lepsze
W tym zeszy­cie pragnę za­pisac myśli które zmieniły mnie czy też moich zna­jomych. Pos­ta­ram się aby każdy z nich skorzys­tał =) 

Zeszyt Chwi­la dla duszy 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 14:03silvershadow sko­men­to­wał tek­st * * * 

dzisiaj, 12:19szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 11:42onejka sko­men­to­wał tek­st Sądy są tak złożone, [...]

dzisiaj, 11:40szpiek sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

dzisiaj, 08:41IKON sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

dzisiaj, 08:32piórem2 sko­men­to­wał tek­st Piątek weeken­du początek.. Ok­le­pane, ale [...]