Miłość to ucieczka do [...] – Janet Fitch – zeszyty

W obecnej chwili w 7 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Janet Fitch.

Miłość to ucie­czka do kra­ju, w którym jest tyl­ko dwo­je oby­wate­li. Z zewnątrz wygląda to jak śmierć. Ludzie mogą do wo­li wa­lić pięściami w ściany, ale nie mają szans, by zna­leźć drzwi. Nikt nie jest w sta­nie od­gadnąć, jak wygląda uk­ry­ty za wy­soki­mi mu­rami ogród.

cytat
zebrał 13 fiszek

Zeszyt Kafoleonardozja
Myśli z różnych dzie­dzin życia. 

Zeszyt ta­kie ;* 

Zeszyt meeg 

Zeszyt ważne 

Zeszyt Kocham...
trud­no wy­razić słowa­mi jak bar­dzo. Czym w ogóle jest miłość?... 

Zeszyt Słowa które po­magają zmieniac świat na lepsze
W tym zeszy­cie pragnę za­pisac myśli które zmieniły mnie czy też moich zna­jomych. Pos­ta­ram się aby każdy z nich skorzys­tał =) 

Zeszyt Chwi­la dla duszy 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 23:50Yankes do­dał no­wy tek­st Dziękuję...  

wczoraj, 23:41Yankes sko­men­to­wał tek­st odchodzę

wczoraj, 23:28róż li­la sko­men­to­wał tek­st Byle człowiek był szlachet­ny, [...]

wczoraj, 23:21róż li­la sko­men­to­wał tek­st Kogo Bóg darzy wielką [...]

wczoraj, 23:18róż li­la sko­men­to­wał tek­st Śmiech jest naj­wier­niej­szym od­bi­ciem [...]

wczoraj, 23:14róż li­la sko­men­to­wał tek­st Wielu ludzi nie wie­rzy [...]

wczoraj, 22:53RozaR sko­men­to­wał tek­st Blue*

wczoraj, 22:49róż li­la sko­men­to­wał tek­st Słyszałam, że ko­biety pot­ra­fią [...]

wczoraj, 22:42róż li­la sko­men­to­wał tek­st kot głod­ny pie­szczot up­ra­wia [...]

wczoraj, 22:28Aga250909 do­dał no­wy tek­st Oprogramowanie w kom­pu­terach i [...]