Miliony myśli zamknięte, w [...] – Sziriuk – zeszyty

W obecnej chwili w 2 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Sziriuk.

Zapasowe życie

Mi­liony myśli zam­knięte, w jed­nym mam zeszycie
Bez spi­su treści, zakładek i stron
Kiedy są pot­rzeb­ne, nie ma szans na ich wydobycie
A kiedy zbędne, wychodzą jak chcą.

wiersz
zebrał 7 fiszek • 13 kwietnia 2014, 23:38

Zeszyt marzenia
naj­większy skarb i naj­większa przegrana...... 

Zeszyt Je­den z czerni.
Wy­razy, które bu­dują kolor. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Breath...

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 20:56zofija wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 20:52yestem sko­men­to­wał tek­st Historia i po­lity­ka chodzą [...]

dzisiaj, 20:45yestem sko­men­to­wał tek­st Trzy bil­bordy za Eb­bing(re­cenzja [...]

dzisiaj, 20:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Do pe­symis­ty

dzisiaj, 20:42Smurf007 sko­men­to­wał tek­st (...) bo jest mi [...]

dzisiaj, 20:38Vergil do­dał no­wy tek­st W drogę wpi­sane

dzisiaj, 20:37Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Do pe­symis­ty

dzisiaj, 20:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Kot, szkla­na ku­la i [...]

dzisiaj, 20:26zofija wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 20:26zofija do­dał no­wy tek­st Spotkanie nad Wisłą Cóż z [...]