mijaliśmy się a teraz oplatasz [...] – Deszcz – zeszyty

W obecnej chwili w 2 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Deszcz.

* * *

mi­jaliśmy się
a te­raz
op­la­tasz mie
sobą

oddalony
o siedem ty­sięcy dni
ta­ki bliski
mój nareszcie

nie oszukam
że czekałam
bo daleko
było nam do siebie

jes­tem twoja
choćby świat się buntował
najdroższy
ku­piony af­ro­dyz­ja­kiem słów

wiersz
zebrał 7 fiszek • 24 lutego 2016, 10:37

Zeszyt Sonety
Miłos­ne, pet­rarco­we i tu­tej­sze, nasze. 

Zeszyt wiersze
ser­ce pisze naj­piękniej ... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Malusia_035

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 17:46yestem sko­men­to­wał tek­st Wypijmy wszys­cy za mo­je [...]

dzisiaj, 17:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wypisał się na wszys­tkie [...]

dzisiaj, 17:43yestem sko­men­to­wał tek­st Czasem mu­simy siebie od­puścić, [...]

dzisiaj, 17:41yestem sko­men­to­wał tek­st Największą po­mocą od Bo­ga [...]

dzisiaj, 17:35yestem sko­men­to­wał tek­st Kupujemy dużo niepot­rzeb­nych rzeczy, [...]

dzisiaj, 17:32yestem sko­men­to­wał tek­st Wymieszałam żal z bólem, wy­mie­szałam [...]

dzisiaj, 17:31yestem sko­men­to­wał tek­st Spokój jest dla tych, [...]

dzisiaj, 17:27yestem sko­men­to­wał tek­st Kino - film po­winien [...]

dzisiaj, 17:24yestem sko­men­to­wał tek­st W do­mu bez książek [...]

dzisiaj, 17:20yestem sko­men­to­wał tek­st Wypisał się na wszys­tkie [...]