Miał smutne oczy, pamiętam. [...] – katjaa – zeszyty

W obecnej chwili w 41 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest katjaa.

Miał smut­ne oczy, pa­miętam. Pat­rzył na mnie, a ja nie wie­działam, co mogę dla niego zro­bić. Uśmie­chał się, ale oczy.. ich nie jes­teś w sta­nie oszu­kać tak łat­wo, jak mi­lion osób, które za­dowa­lają się pus­tym uśmie­chem. Uśmiech cza­sem kłamie, wiesz? I jest naj­lep­szą przyk­rywką dla ludzkich uczuć. Raz, dwa, trzy.. od­dychaj. Tyl­ko jed­ne­go nie jes­teś w sta­nie kon­tro­lować. Śmiało, spójrz na mnie..

myśl
zebrała 95 fiszek • 8 maja 2013, 23:03

Zeszyt egois­tycznie in­nym zabrane.
te, co chcę mieć. O. 

Zeszyt On
Wspomnienia 

Zeszyt Zeszyt
czu­jesz i wiesz co z tym zrobić 

Zeszyt myśli
przy­ciągnęło mnie całą 

Zeszyt myśli
ciekawe 

Zeszyt Myśli
nieprzypadkowe 

Zeszyt LIRYKA
Urze­kająca ma­gia słowa 

Zeszyt Myśli, aforyzmy
z in­ne­go wymiaru 

Zeszyt Sub­telne dusze
pro­za w poezji 

Zeszyt Znalezione
Cieka­we, refleksyjne 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Piętaszek

Użytkownicy
J K L
Aktywność

dzisiaj, 20:08Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st - wy­bieram pros­te dro­gi [...]

dzisiaj, 18:16ZiZu34 sko­men­to­wał tek­st Czy się stoi czy [...]

dzisiaj, 17:49lil roz sko­men­to­wał tek­st zbrodnia Ika­ra

dzisiaj, 17:27lil roz sko­men­to­wał tek­st Pytanie: Czy jest życie [...]

dzisiaj, 17:01lil roz sko­men­to­wał tek­st Nie mów nic. Kocha [...]

dzisiaj, 16:51karykaturalna sko­men­to­wał tek­st - wy­bieram pros­te dro­gi [...]