Miała ochotę pocałować Go [...] – Erynia – zeszyty

W obecnej chwili w 12 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Erynia.

Miała ochotę po­całować Go i po­wie­dzieć jak bar­dzo Go kocha, ale od­pychał Ją chłód bijący z Je­go ser­ca.

myśl
zebrała 45 fiszek • 27 sierpnia 2010, 13:40

Zeszyt ... 

Zeszyt i mnie to bo­li ...
utożsa­miam się z tym ;(( 

Zeszyt myśli 

Zeszyt Ciekawy 

Zeszyt myśli..... 

Zeszyt  

Zeszyt życiowe. 

Zeszyt drgania

Zeszyt Nata 

Zeszyt ; ) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Franka

Użytkownicy
D E F
Aktywność

dzisiaj, 00:38yestem sko­men­to­wał tek­st Zdanie, ono po­win­no być [...]

dzisiaj, 00:36yestem sko­men­to­wał tek­st Jakież to za­baw­ne, że [...]

dzisiaj, 00:35yestem sko­men­to­wał tek­st Dobrze wie­działa co ro­bi [...]

dzisiaj, 00:34yestem sko­men­to­wał tek­st Wprost docze­kać się nie [...]

wczoraj, 17:39Kedar do­dał no­wy tek­st Wprost docze­kać się nie [...]

wczoraj, 16:37asiunka89 do­dał no­wy tek­st Dobrze wie­działa co ro­bi [...]

wczoraj, 16:14Pechowa_ sko­men­to­wał tek­st Krążek

wczoraj, 14:27cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Nie mów nic. Kocha [...]

wczoraj, 14:13cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Nie mów nic. Kocha [...]

wczoraj, 11:59cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Jakież to za­baw­ne, że [...]