Miała ochotę pocałować Go [...] – Erynia – zeszyty

W obecnej chwili w 12 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Erynia.

Miała ochotę po­całować Go i po­wie­dzieć jak bar­dzo Go kocha, ale od­pychał Ją chłód bijący z Je­go ser­ca.

myśl
zebrała 45 fiszek • 27 sierpnia 2010, 13:40

Zeszyt ... 

Zeszyt i mnie to bo­li ...
utożsa­miam się z tym ;(( 

Zeszyt myśli 

Zeszyt Ciekawy 

Zeszyt myśli..... 

Zeszyt  

Zeszyt życiowe. 

Zeszyt drgania

Zeszyt Nata 

Zeszyt ; ) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Franka

Użytkownicy
D E F
Aktywność

dzisiaj, 16:06Gaia sko­men­to­wał tek­st Między zna­kami

dzisiaj, 16:04Gaia sko­men­to­wał tek­st IKAR

dzisiaj, 16:00Gaia sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 14:38Pojda do­dał no­wy tek­st Wojna

dzisiaj, 14:30truman sko­men­to­wał tek­st list miłos­ny al­bo pocztówka [...]

dzisiaj, 14:27truman sko­men­to­wał tek­st konwalia

dzisiaj, 13:10zofija do­dał no­wy tek­st dopalacze

dzisiaj, 13:10szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 13:08szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 12:44MyArczi sko­men­to­wał tek­st Metamorfoza