Mężczyzna może być szczęśliwy [...] – Oscar Wilde – zeszyty

W obecnej chwili w 91 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Oscar Wilde.

Mężczyz­na może być szczęśli­wy z każdą ko­bietą, o ile tyl­ko jej nie kocha.

A man can be hap­py with any wo­man as long as he does not lo­ve her. (ang.) 

cytat
zebrał 70 fiszek

Zeszyt Życie
jest nowelom 

Zeszyt moj
nie ma 

Zeszyt Mój
To, co najlepsze. 

Zeszyt Ulu­bione od Wild'a
Z miłości do cyników. 

Zeszyt Ok­rutna prawda.
Rzeczy do­tyczące dnia codzien­ne­go, których cza­sem nie ro­zumiemy, bądź, je­dynie wy­daje się nam, że tak jest. 

Zeszyt Cytaty
Najlepsze 

Zeszyt Re­lac­je damsko-męskie. 

Zeszyt Cytaty
Brak 

Zeszyt XXX

Zeszyt Tragikomedia
... 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Aktywność

dzisiaj, 22:37Spruta sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 22:36Spruta do­dał no­wy tek­st Przerwać sen to dos­trzec, [...]

dzisiaj, 22:36marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Dla dwóch osób, nie [...]

dzisiaj, 22:30marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Myśli pi­sane na siłę, [...]

dzisiaj, 22:16marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 22:13marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Wszystko co is­tnieje jest [...]

dzisiaj, 22:05Spruta sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 22:04marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st jest rodza­jem niedoj­rzałości gdy [...]

dzisiaj, 21:57marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st grunt to widzieć

dzisiaj, 21:52kadet777 do­dał no­wy tek­st Wszystko co is­tnieje jest [...]