Mężczyzna może być szczęśliwy [...] – Oscar Wilde – zeszyty

W obecnej chwili w 91 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Oscar Wilde.

Mężczyz­na może być szczęśli­wy z każdą ko­bietą, o ile tyl­ko jej nie kocha.

A man can be hap­py with any wo­man as long as he does not lo­ve her. (ang.) 

cytat
zebrał 70 fiszek

Zeszyt Życie
jest nowelom 

Zeszyt moj
nie ma 

Zeszyt Mój
To, co najlepsze. 

Zeszyt Ulu­bione od Wild'a
Z miłości do cyników. 

Zeszyt Ok­rutna prawda.
Rzeczy do­tyczące dnia codzien­ne­go, których cza­sem nie ro­zumiemy, bądź, je­dynie wy­daje się nam, że tak jest. 

Zeszyt Cytaty
Najlepsze 

Zeszyt Re­lac­je damsko-męskie. 

Zeszyt Cytaty
Brak 

Zeszyt XXX

Zeszyt Tragikomedia
... 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Aktywność

dzisiaj, 15:26sprajtka sko­men­to­wał tek­st duch ciemn Ego Por­te­ra

dzisiaj, 15:23Moon G sko­men­to­wał tek­st Nieszczęsna 7iódem­ka

dzisiaj, 15:21MyArczi sko­men­to­wał tek­st duch ciemn Ego Por­te­ra

dzisiaj, 15:18sprajtka sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 15:15sprajtka sko­men­to­wał tek­st Beztroskie wspom­nienie

dzisiaj, 15:14PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Beztroskie wspom­nienie

dzisiaj, 15:12sprajtka sko­men­to­wał tek­st może i morze wiary

dzisiaj, 15:10marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st może i morze wiary

dzisiaj, 15:00sprajtka sko­men­to­wał tek­st Nieszczęsna 7iódem­ka

dzisiaj, 14:57oszi3 sko­men­to­wał tek­st Nie każdy ho­mosek­sualis­ta to [...]