Mężczyzna, który był tak [...] – michaśka – zeszyty

W obecnej chwili w 14 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest michaśka.

Mężczyz­na, który był tak blis­ko, ale jed­nak daleko.
Mężczyz­na, kto­ry spoj­rze­niem wy­woływał u mnie usmiech.
Mężczyz­na, który po­jawiał się i znikał.
Mężczyz­na, które­go łapałam na chwi­le i za­raz mi uciekał.
Mężczyz­na, kto­ry bez py­tania wy­warzył drzwi do mo­jego świata i zburzył w nim cały ład.
Mężczyz­na ze skom­pli­kowa­nej kon­struk­cji, który od­mienił mi życie.

myśl
zebrała 27 fiszek • 28 grudnia 2009, 19:39

Zeszyt Przy­pom­nij mi, że..
... 

Zeszyt miłość
Miłość 

Zeszyt Myśli
o wszys­tkim i o niczym.. 

Zeszyt lubię
... 

Zeszyt Najlepsze 

Zeszyt dogłębne.
war­te uwa­gi! aaa! nie pot­ra­fię opi­sać cze­mu, tak bar­dzo war­te ... 

Zeszyt ! 

Zeszyt 'in lo­ving memory
... 

Zeszyt sru­tu tutu.
maj­tki z drutów. 

Zeszyt ulubione 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

~lovee~

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 00:12Naja sko­men­to­wał tek­st Milczenie wychodzi z mo­dy [...]

dzisiaj, 00:08Naja sko­men­to­wał tek­st Suchość

dzisiaj, 00:06Naja sko­men­to­wał tek­st Tęsknocie

dzisiaj, 00:03Naja wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

wczoraj, 23:29Strange one do­dał no­wy tek­st Dedykacja

wczoraj, 23:19oszi3 sko­men­to­wał tek­st Prze-znaczenie

wczoraj, 23:10Strange one sko­men­to­wał tek­st Świadomość nie pot­rze­buje oku­larów.  

wczoraj, 23:07Strange one sko­men­to­wał tek­st Milczenie wychodzi z mo­dy [...]

wczoraj, 23:06Strange one sko­men­to­wał tek­st Człowiek nig­dy nie będzie [...]