20 maja 2012 roku, godz. 3:07  0,0°C
 Tekst dnia 26 września 2016 roku

Masz tylko jedną parę stóp [...] trzeba o nie dbać. Jeżeli buty cię uwierają, zmieniasz je. Stóp nie będziesz mógł zmienić!

Pan Ibrahim i kwiaty Koranu
Momo jest pogubionym, zaniedbywanym przez ojca [...]