Mam przyjaciół i mam [...] – teoodoor – zeszyty

W obecnej chwili w 1 zeszycie znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest teoodoor.

Mam przy­jaciół i mam wrogów, ale to Ci pier­wsi są niebez­pie­czniej­si. To oni mnie bar­dziej prze­rażają, dlacze­go? Bo mają mo­je bez­gra­niczne zaufa­nie. Nie boję się ich, ale myśl o tym, w ja­ki sposób mog­li­by wy­korzys­tać mo­je zaufa­nie karze mi ich trak­to­wać z na­leżytym sza­cun­kiem.

Przy­jaźń ma wiele ele­mentów i za­leżności a to chy­ba jed­na z nich.

myśl
zebrała 24 fiszki • 12 listopada 2010, 08:23

Zeszyt Najlepsze 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Aktywność

dzisiaj, 14:12fyrfle sko­men­to­wał tek­st Pewna jew­riej­ka pod Sztok­chol­mem Wy­pełniła [...]

dzisiaj, 14:03carolyna sko­men­to­wał tek­st NIż

dzisiaj, 14:02carolyna sko­men­to­wał tek­st jesteś je­dyna w moim rodza­ju zbyt [...]

dzisiaj, 14:01carolyna do­dał no­wy tek­st ***

dzisiaj, 13:44carolyna sko­men­to­wał tek­st człowiek ma wolną [...]

dzisiaj, 11:45Przemysław_Kopciał do­dał no­wy tek­st Minął rok, gdy za­padł [...]

dzisiaj, 10:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st 30 czer­wca?

dzisiaj, 10:41fyrfle sko­men­to­wał tek­st Listopad z ma­ciej­ki ut­ka­ny [...]

dzisiaj, 10:39fyrfle sko­men­to­wał tek­st Dobrze, że na cy­tatach [...]

dzisiaj, 09:52fyrfle sko­men­to­wał tek­st Miłośćpo kątach , rozpędzo­na [...]