mam cztery przyjaciółki z [...] – CiepłaWoda – zeszyty

W obecnej chwili w 19 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest CiepłaWoda.

mam czte­ry przy­jaciółki z naj­wyższej półki
jed­na jest oparciem
na drugą lu­bię patrzeć
trze­cia uważnie słucha
przy czwar­tej cza­sem wybucham
wszys­tkie przyłóż do rany
mo­je czte­ry ściany...

myśl dnia z 24 kwietnia 2017 roku
zebrała 47 fiszek • 23 kwietnia 2017, 01:36

Zeszyt Ni­by zwykłe a jed­nak wiele znaczą
Cy­taty, które wiele dla mnie znaczą 

Zeszyt Przy­pom­nij mi, że..
... 

Zeszyt ser­ce słonika
do serduszka 

Zeszyt Pryzmat
... 

Zeszyt Naj­lep­sze cytaty
myśli, afo­ryz­my, wiersze 

Zeszyt Pióro
Ma­gia pióra 

Zeszyt Na zdołowanie 

Zeszyt Valeur
à retenir. 

Zeszyt xxxx
ważne 

Zeszyt ciekawostki
cytaty 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

brozyna

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 19:55Cooperwoolf do­dał no­wy tek­st Czy muszę krzyczeć jak [...]

dzisiaj, 19:48piórem2 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 19:35Smurf007 sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 19:26PearlSoul25 sko­men­to­wał tek­st nim się scho­wam daj pew­ność [...]

dzisiaj, 19:19Pan_Sans-Valeur do­dał no­wy tek­st Bez war­tości...  

dzisiaj, 18:56fyrfle wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 18:37bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 17:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 17:38AMA sko­men­to­wał tek­st ***