mam cztery przyjaciółki z [...] – CiepłaWoda – zeszyty

W obecnej chwili w 19 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest CiepłaWoda.

mam czte­ry przy­jaciółki z naj­wyższej półki
jed­na jest oparciem
na drugą lu­bię patrzeć
trze­cia uważnie słucha
przy czwar­tej cza­sem wybucham
wszys­tkie przyłóż do rany
mo­je czte­ry ściany...

myśl dnia z 24 kwietnia 2017 roku
zebrała 47 fiszek • 23 kwietnia 2017, 01:36

Zeszyt Ni­by zwykłe a jed­nak wiele znaczą
Cy­taty, które wiele dla mnie znaczą 

Zeszyt Przy­pom­nij mi, że..
... 

Zeszyt ser­ce słonika
do serduszka 

Zeszyt Pryzmat
... 

Zeszyt Naj­lep­sze cytaty
myśli, afo­ryz­my, wiersze 

Zeszyt Pióro
Ma­gia pióra 

Zeszyt Na zdołowanie 

Zeszyt Valeur
à retenir. 

Zeszyt xxxx
ważne 

Zeszyt ciekawostki
cytaty 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

brozyna

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 04:54I.Anna sko­men­to­wał tek­st Małe szczęścia

dzisiaj, 04:51I.Anna sko­men­to­wał tek­st Patrząc w gwiaz­dy wbrew [...]

wczoraj, 21:52finder do­dał no­wy tek­st Najlepiej i najłat­wiej pra­cuje [...]

wczoraj, 19:35yestem sko­men­to­wał tek­st Wielkie to po­myle­nie na­zywać [...]

wczoraj, 19:29yestem sko­men­to­wał tek­st jestem skałą, kruszeję

wczoraj, 19:27yestem sko­men­to­wał tek­st Bluszcz nie obej­mu­je z [...]

wczoraj, 19:24yestem sko­men­to­wał tek­st Brak wiary w siebie, [...]

wczoraj, 19:16yestem sko­men­to­wał tek­st Muchomor -leśny sza­tan.  

wczoraj, 19:12yestem sko­men­to­wał tek­st Smutek no­simy w so­bie, [...]

wczoraj, 19:11yestem sko­men­to­wał tek­st Kto przeszedł pus­ty­nię, no­si [...]