Mam cię bronić przed [...] – Éric-Emmanuel Schmitt – zeszyty

W obecnej chwili w 16 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst Érica-Emmanuela Schmitta.

Mam cię bro­nić przed tobą samą? Chętnie będę cię bro­nił przed kim­kolwiek, ale nie przed tobą samą...

cytat dnia z 8 października 2017 roku
zebrał 40 fiszek

Zeszyt cytaty
cytaty 

Zeszyt Eric Em­ma­nuel Schmitt
Os­kar i Pa­ni Róża, Małe zbrod­nie małżeńskie 

Zeszyt złote myśli
mo­je ulu­bione sentencje 

Zeszyt ..., bo coś w tym jest...
Życiowa praw­da?/ sens? A Ja to lubię. 

Zeszyt Ak 

Zeszyt MZM
 prawdziwe 

Zeszyt Cytaty 

Zeszyt Cytaty 

Zeszyt Eric-Em­ma­nuel Schmitt 

Zeszyt Naj­bar­dziej bo­li to w co się uwie­rzyło, a stało się kłamstwem.
Cza­sami naj­gorzej jest pos­ta­wić kropkę. Na­dużywa­my wte­dy prze­cinków, chcąc przedłużyć to co już daw­no w rzeczy­wis­tości po­win­no mieć swój koniec. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 13:43cyt.adela do­dał no­wy tek­st proza życia poety

dzisiaj, 13:41piórem2 sko­men­to­wał tek­st horrmony

dzisiaj, 13:31truman sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 13:30cyt.adela do­dał no­wy tek­st Tom

dzisiaj, 13:27truman do­dał no­wy tek­st odezwa do głuchych

dzisiaj, 13:07yestem sko­men­to­wał tek­st Wyjdź. Ro­bisz spus­tosze­nie w [...]

dzisiaj, 13:04yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedyś będziemy obok na [...]

dzisiaj, 13:02yestem sko­men­to­wał tek­st horrmony

dzisiaj, 12:57yestem sko­men­to­wał tek­st Szanuj swoją ko­bietę i [...]

dzisiaj, 11:19cyt.adela do­dał no­wy tek­st horrmony