Maluszku,który rośniesz pod moim [...] – promyczek22 – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest promyczek22.

Z miłości

Ma­luszku,który rośniesz pod moim ser­cem, chce Ci po­wie­dzieć,że jes­tem naj­szczęśliw­szą ko­bietą na świecie,a wiesz dlacze­go? bo po­mimo twych niewiel­kich roz­miarów wpro­wadziłeś do nasze­go życia ty­le miłości,ra­dości,nie możemy się już z Tatą docze­kac kiedy Cię zo­baczy­my,cieka­we do ko­go będziesz po­dob­ny,może będziesz mieć Two­jego Ta­tusia oczy, te piękne zielo­ne oczy w których jes­tem za­kocha­na.Cze­kamy na Ciebie z utęsknieniem.
PS.Two­ja Kochająca Ma­ma

list
zebrał 1 fiszkę • 6 grudnia 2018, 08:25
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
O P Q
Aktywność

wczoraj, 22:49osobliwy do­dał no­wy tek­st Abstrakcja i Un­cja

wczoraj, 21:002010 do­dał no­wy tek­st Największy wróg

wczoraj, 20:33szpiek sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja

wczoraj, 20:13danioł sko­men­to­wał tek­st tam dokąd uciekasz mie­szka [...]

wczoraj, 20:08finder do­dał no­wy tek­st Wiatr niena­wiści zdol­ny jest [...]

wczoraj, 20:05danioł do­dał no­wy tek­st wszystko co ro­bisz od­da­la [...]

wczoraj, 20:01onejka do­dał no­wy tek­st Motto, które będę pielęgno­wać, [...]

wczoraj, 19:58onejka sko­men­to­wał tek­st Można ko­muś rzu­cić ochłap, [...]

wczoraj, 19:46onejka sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja

wczoraj, 19:35szpiek sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja