Mało dajesz, gdy dajesz [...] – Khalil Gibran – zeszyty

W obecnej chwili w 11 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Khalil Gibran.

Mało da­jesz, gdy da­jesz tyl­ko ze swe­go bo­gac­twa, ale jeśli da­jesz siebie sa­mego, wte­dy da­jesz nap­rawdę.

cytat
zebrał 8 fiszek

Zeszyt Ulu­bione Cytaty
Naj­lep­sze i dająca naj­wiecej do myslenia 

Zeszyt Bądź sobą
Podróżuj zaw­sze w swoim towarzystwie 

Zeszyt War­te zapamiętania
O wszys­tkim i o niczym. 

Zeszyt Mo­ja wyobraźnia.
Mo­ja wyobraźnia. 

Zeszyt Ciekawe
In­te­resujące, ory­ginal­ne . 

Zeszyt aforyzmy
cy­taty, afo­ryz­my, mysli 

Zeszyt najlepsze
zbieram wszys­tko w jedną całość 

Zeszyt lek­ko ciężkie 

Zeszyt Naj
Mo­je najlepsze 

Zeszyt Kra-Krak
Ulubione 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Aktywność

dzisiaj, 16:08.Rodia sko­men­to­wał tek­st Szarak jest dob­rym kan­dy­datem [...]

dzisiaj, 16:07.Rodia sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 16:06.Rodia sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 15:40.Rodia sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]

dzisiaj, 15:21tallea do­dał no­wy tek­st Mówienie, to for­ma bun­tu. [...] 

dzisiaj, 15:19tallea sko­men­to­wał tek­st Czasem wyj­dzie człowieko­wi afo­ryzm, [...]

dzisiaj, 15:12tallea sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]

dzisiaj, 15:11tallea do­dał no­wy tek­st Dla dwóch osób, nie [...]

dzisiaj, 14:20Spruta sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 14:11Spruta sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]