Mało dajesz, gdy dajesz [...] – Khalil Gibran – zeszyty

W obecnej chwili w 11 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Khalil Gibran.

Mało da­jesz, gdy da­jesz tyl­ko ze swe­go bo­gac­twa, ale jeśli da­jesz siebie sa­mego, wte­dy da­jesz nap­rawdę.

cytat
zebrał 8 fiszek

Zeszyt Ulu­bione Cytaty
Naj­lep­sze i dająca naj­wiecej do myslenia 

Zeszyt Bądź sobą
Podróżuj zaw­sze w swoim towarzystwie 

Zeszyt War­te zapamiętania
O wszys­tkim i o niczym. 

Zeszyt Mo­ja wyobraźnia.
Mo­ja wyobraźnia. 

Zeszyt Ciekawe
In­te­resujące, ory­ginal­ne . 

Zeszyt aforyzmy
cy­taty, afo­ryz­my, mysli 

Zeszyt najlepsze
zbieram wszys­tko w jedną całość 

Zeszyt lek­ko ciężkie 

Zeszyt Naj
Mo­je najlepsze 

Zeszyt Kra-Krak
Ulubione 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 10:25Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Poezja to umieć po­ruszyć [...]

dzisiaj, 10:22Abe cadło do­dał no­wy tek­st Ludzie mylą sek­sa­pil z [...]

dzisiaj, 09:55fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia XV 

dzisiaj, 09:51Naja sko­men­to­wał tek­st nie mam wiele bo i [...]

dzisiaj, 09:51fyrfle do­dał no­wy tek­st 19-22.04.2019r. część 2 

dzisiaj, 09:24onejka do­dał no­wy tek­st nie mam wiele bo i [...]

dzisiaj, 08:41Abe cadło wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

dzisiaj, 08:39Abe cadło sko­men­to­wał tek­st Świat nie jest wyjątko­wy. [...] 

dzisiaj, 08:39Abe cadło sko­men­to­wał tek­st Dynamizm życia, je­go rucho­mość [...]

dzisiaj, 08:39Abe cadło sko­men­to­wał tek­st Często górno­lot­ne myśli są [...]