12 lipca 2019 roku, godz. 12:03

majątek głupoty lubi być
dziedziczny