(...)-Ludzie w dłuższych związkach [...] – Cicha09 – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Cicha09.

* * *

(...)-Ludzie w dłuższych związkach często za­pomi­nają, jak nieg­dyś ba­li się, że to co jest może runąć, może wtar­gnąć błąd, bo za mało się znają - prob­le­mem nie jest krótka zna­jomość, a po­dejście. Po­dejście człowieka do du­giego człowieka. Przyz­wycza­jając się do ko­goś nie do­puszcza mózg na­wet do siebie in­formac­ji o sta­nie fak­tycznym, gdy on upa­da. Przes­ta­je się sta­rać. Wszys­tko się na­leży. Nie ma szczyp­ty sa­moza­par­cia, w tym co ro­bi. Tak jak wcześniej, bo się nie boi. To tak jak­by,ktoś był ka­toli­kiem, wie­rzył w Bo­ga, ale się nie bał Je­go potęgi.Ro­zumiesz o czym mówię?
Zam­kneła książkę, trzas­neła słowem(...)

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 31 sierpnia 2011, 00:11
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Cicha09

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 16:39karciawiersze do­dał no­wy tek­st Jak miałabym udo­wod­nić swoją [...]

dzisiaj, 14:12fyrfle sko­men­to­wał tek­st Pewna jew­riej­ka pod Sztok­chol­mem Wy­pełniła [...]

dzisiaj, 14:03carolyna sko­men­to­wał tek­st NIż

dzisiaj, 14:02carolyna sko­men­to­wał tek­st jesteś je­dyna w moim rodza­ju zbyt [...]

dzisiaj, 14:01carolyna do­dał no­wy tek­st ***

dzisiaj, 13:44carolyna sko­men­to­wał tek­st człowiek ma wolną [...]

dzisiaj, 11:45Przemysław_Kopciał do­dał no­wy tek­st Minął rok, gdy za­padł [...]

dzisiaj, 10:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st 30 czer­wca?

dzisiaj, 10:41fyrfle sko­men­to­wał tek­st Listopad z ma­ciej­ki ut­ka­ny [...]

dzisiaj, 10:39fyrfle sko­men­to­wał tek­st Dobrze, że na cy­tatach [...]