Ludzie tak naprawdę mogą [...] – Wojciech Kuczok – zeszyty

W obecnej chwili w 23 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Wojciech Kuczok.

Ludzie tak nap­rawdę mogą mie­szkać tyl­ko w in­nych ludziach. Dep­resja to nic in­ne­go, jak bez­domność. Na dep­resję cier­pią ludzie, którzy nie mają w kim mie­szkać.

cytat dnia z 14 marca 2016 roku
zebrał 46 fiszek

Zeszyt Mój zeszyt :3
miej­sce na wspa­niałe cytaty 

Zeszyt brak mi słów
po­nad­prze­ciętnie genialne... 

Zeszyt pęknięcia
na zielono 

Zeszyt wier­sze o życiu
o życiu 

Zeszyt chwilo.

Zeszyt Depresja

Zeszyt Naj­lep­sze cytaty
Naj­lep­sze (moim zda­nie) cy­taty ;) 

Zeszyt Wszystko
co mi się podoba. 

Zeszyt Myśli
dające do myśle­nia i do odczucia. 

Zeszyt aforyzmy
cy­taty, afo­ryz­my, mysli 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 10:13szpiek sko­men­to­wał tek­st Jak poz­być się fa­ceta? - [...]

dzisiaj, 09:52eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Najważniejszy zawód - mat­ka.  

dzisiaj, 08:51fyrfle do­dał no­wy tek­st Niedzielnym świ­tem Blask so­bot­nich og­nisk [...]

dzisiaj, 08:47RozaR do­dał no­wy tek­st Królewskie or­sza­ki (2018)

dzisiaj, 08:40fyrfle do­dał no­wy tek­st Kury gda­kają Kościel­ne biją [...]

dzisiaj, 08:26Evulka sko­men­to­wał tek­st Najważniejszy zawód - mat­ka.  

dzisiaj, 08:22kbmars do­dał no­wy tek­st Zdarza się mężczyźnie być [...]

dzisiaj, 07:14oszi3 sko­men­to­wał tek­st Wszystko to mniej niż [...]