Ludzie tak naprawdę mogą [...] – Wojciech Kuczok – zeszyty

W obecnej chwili w 23 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Wojciech Kuczok.

Ludzie tak nap­rawdę mogą mie­szkać tyl­ko w in­nych ludziach. Dep­resja to nic in­ne­go, jak bez­domność. Na dep­resję cier­pią ludzie, którzy nie mają w kim mie­szkać.

cytat dnia z 14 marca 2016 roku
zebrał 46 fiszek

Zeszyt Mój zeszyt :3
miej­sce na wspa­niałe cytaty 

Zeszyt brak mi słów
po­nad­prze­ciętnie genialne... 

Zeszyt pęknięcia
na zielono 

Zeszyt wier­sze o życiu
o życiu 

Zeszyt chwilo.

Zeszyt Depresja

Zeszyt Naj­lep­sze cytaty
Naj­lep­sze (moim zda­nie) cy­taty ;) 

Zeszyt Wszystko
co mi się podoba. 

Zeszyt Myśli
dające do myśle­nia i do odczucia. 

Zeszyt aforyzmy
cy­taty, afo­ryz­my, mysli 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 19:53Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Sratek.  

dzisiaj, 19:26katnis37 do­dał no­wy tek­st To wczo­raj poczułam , [...]

dzisiaj, 19:23katnis37 do­dał no­wy tek­st Gdyby mu za­leżało nig­dy [...]

dzisiaj, 19:17katnis37 do­dał no­wy tek­st Musisz wie­dzieć, że ow­szem [...]

dzisiaj, 19:12Polna sko­men­to­wał tek­st Tajemnice me­tafor

dzisiaj, 18:33róż li­la sko­men­to­wał tek­st * * 

dzisiaj, 18:30Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Władza rządzi, lud sądzi.  

dzisiaj, 17:05Cris sko­men­to­wał tek­st Wyznanie*

dzisiaj, 16:56Cris sko­men­to­wał tek­st Zaz­wyczaj gdy brak [...]

dzisiaj, 16:34oszi3 do­dał no­wy tek­st Podstawowe ele­men­ty sen­su­su IX