Ludzie są gotowi uwierzyć [...] – Carlos Ruíz Zafón – zeszyty

W obecnej chwili w 109 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst Carlosa Ruíz Zafóna.

Ludzie są go­towi uwie­rzyć we wszys­tko, tyl­ko nie w prawdę.

cytat dnia z 10 grudnia 2012 roku
zebrał 204 fiszki

Zeszyt Cytaty
Fajne 

Zeszyt Bądź sobą
Podróżuj zaw­sze w swoim towarzystwie 

Zeszyt Lost
Lost in ti­me and space 

Zeszyt pięknych słów kilka

Zeszyt Wartościowe
Tek­sty które do mnie przemawiają. 

Zeszyt ulubione
:) 

Zeszyt Dobre...
cza­sami z dru­gim dnem. 

Zeszyt N/N
N/N 

Zeszyt Cy­taty, które po­magają żyć..
Zbiór afo­ryzmów itp. zna­nych osób, które wy­warły na mnie wpływ. Długot­rwały oczywiście 

Zeszyt łezki
łez­ki śmiechu 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 22:57chrupcia sko­men­to­wał tek­st Zgubione uczu­cie

wczoraj, 22:32piórem2 sko­men­to­wał tek­st Dziwne, ale to brak [...]

wczoraj, 22:26yestem sko­men­to­wał tek­st Dziwne, ale to brak [...]

wczoraj, 22:23piórem2 sko­men­to­wał tek­st Dziwne, ale to brak [...]

wczoraj, 22:18rudolf88 do­dał no­wy tek­st A więc, wciąż będę [...]

wczoraj, 22:15yestem sko­men­to­wał tek­st Dziwne, ale to brak [...]

wczoraj, 22:14yestem sko­men­to­wał tek­st Parking na Pol­nej

wczoraj, 22:06Eufemia do­dał no­wy tek­st Czy to nie pe­wien [...]

wczoraj, 21:54Eufemia sko­men­to­wał tek­st Nie po­pełnia się sa­mobójstw [...]