Ludzie mają wiele problemów. [...] – Brasil.Meu.Amor – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Brasil.Meu.Amor.

Ludzie mają wiele prob­lemów. A raczej myślą, że je mają. Pew­na dziew­czy­na "ma" prob­lem. "Mo­ja ulu­biona bluz­ka ma dziurę w ręka­wie." Po­myślmy, czy można to naz­wać 'prob­le­mem'. W wy­pad­ku gi­nie 80 osób [tra­gedia] vs. por­wa­na bluz­ka -,-

myśl
zebrała 2 fiszki • 26 lipca 2013, 13:08
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Brasil.Meu.Amor

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 16:44Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 16:29Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Nielot

dzisiaj, 16:23Adnachiel sko­men­to­wał tek­st snow­man wróg czar­nych wróg czer­wo­nych wróg [...]

dzisiaj, 15:30Moon G sko­men­to­wał tek­st + Mo­ja Mod­litwa + 

dzisiaj, 15:28Michaelowa sko­men­to­wał tek­st + Mo­ja Mod­litwa + 

dzisiaj, 15:27fyrfle do­dał no­wy tek­st NIEDZIELA

dzisiaj, 15:22Moon G do­dał no­wy tek­st + Mo­ja Mod­litwa + 

dzisiaj, 15:17róż li­la do­dał no­wy tek­st gdy zab­raknie słów