Ludzie mają wiele problemów. [...] – Brasil.Meu.Amor – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Brasil.Meu.Amor.

Ludzie mają wiele prob­lemów. A raczej myślą, że je mają. Pew­na dziew­czy­na "ma" prob­lem. "Mo­ja ulu­biona bluz­ka ma dziurę w ręka­wie." Po­myślmy, czy można to naz­wać 'prob­le­mem'. W wy­pad­ku gi­nie 80 osób [tra­gedia] vs. por­wa­na bluz­ka -,-

myśl
zebrała 2 fiszki • 26 lipca 2013, 13:08
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Brasil.Meu.Amor

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 10:20piórem2 sko­men­to­wał tek­st Relaqtamiloapilacyjnośc

dzisiaj, 10:15Whitename sko­men­to­wał tek­st Relaqtamiloapilacyjnośc

dzisiaj, 10:12piórem2 sko­men­to­wał tek­st Relaqtamiloapilacyjnośc

dzisiaj, 10:09Whitename do­dał no­wy tek­st Relaqtamiloapilacyjnośc

dzisiaj, 09:39cyt.adela do­dał no­wy tek­st Większość ludzi czy­ni z [...]

dzisiaj, 09:31cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Nie można ni­komu odeb­rać [...]

dzisiaj, 08:58Whitename do­dał no­wy tek­st Paradyzmaty

dzisiaj, 08:35piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

dzisiaj, 08:34Whitename do­dał no­wy tek­st Kierunek owłado­bur­czy kończy się [...]

dzisiaj, 08:30zofija sko­men­to­wał tek­st Znasz to uczu­cie, kiedy [...]