Ludzie budują za dużo [...] – Isaac Newton – zeszyty

W obecnej chwili w 72 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Isaac Newton.

Ludzie bu­dują za dużo murów, a za mało mostów.

cytat dnia z 11 stycznia 2011 roku
zebrał 262 fiszki

Zeszyt Cytaty
Cytaty 

Zeszyt Prawdziwe
Część pierwsza 

Zeszyt Ulubione
Tek­sty i myśli, które zawładnęły moją duszą. 

Zeszyt dające do myślenia

Zeszyt Ktoś powiedział... 

Zeszyt Li­ke Diary ? 

Zeszyt ulubione
ulu­bione każde­go rodzajuu 

Zeszyt Zeszyt 1
cieka­we cytaty 

Zeszyt aforyzmy
cy­taty, afo­ryz­my, mysli 

Zeszyt Isaac Newton
Isaac Newton 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 19:53Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Sratek.  

dzisiaj, 19:26katnis37 do­dał no­wy tek­st To wczo­raj poczułam , [...]

dzisiaj, 19:23katnis37 do­dał no­wy tek­st Gdyby mu za­leżało nig­dy [...]

dzisiaj, 19:17katnis37 do­dał no­wy tek­st Musisz wie­dzieć, że ow­szem [...]

dzisiaj, 19:12Polna sko­men­to­wał tek­st Tajemnice me­tafor

dzisiaj, 18:33róż li­la sko­men­to­wał tek­st * * 

dzisiaj, 18:30Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Władza rządzi, lud sądzi.  

dzisiaj, 17:05Cris sko­men­to­wał tek­st Wyznanie*

dzisiaj, 16:56Cris sko­men­to­wał tek­st Zaz­wyczaj gdy brak [...]

dzisiaj, 16:34oszi3 do­dał no­wy tek­st Podstawowe ele­men­ty sen­su­su IX