lubię te nasze nie-spojrzenia kiedy [...] – Pina92 – zeszyty

W obecnej chwili w 1 zeszycie znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Pina92.

lubie te...

lu­bię te nasze nie-spojrzenia
kiedy ty nie pat­rzysz
ani ja nie pat­rzę
ale jed­nak obyd­wo­je widzimy
dos­ko­nale
co ro­bi to drugie

lu­bię te nasze nie-spotkania
kiedy ja tylko
przez przypadek
wpa­dam na ciebie
a ty całkowicie
nie­chcący
tra­fiasz na mnie

lu­bię te nasze nie-rozmowy
i słowa które nie mają żad­ne­go znaczenia
wypowiedziane
wysłucha­ne
zapomniane
nie-wyznania

lu­bię te nasze nie-pocałunki
ot całko­wicie zwyczaj­ne zet­knięcia warg
nie mające prze­cież nic wspólnego
(o broń Boże!)
z uczu­ciem
i jest tyl­ko pa­raliżujące ciało
czucie
ust na ustach

lu­bię te nasze nie-by­cie razem
kiedy w nieby­cie z naszych dwóch „być”
nag­le sta­jemy się
przez te chwi­le
jednym
bytem

lu­bię tę naszą nie-miłość
pełną nie-zobowiązań
nie-przysiąg
nie-wierności
nie-planów
nie-nadziei
nie-przyszłości

i tyl­ko cza­sami
gdy się zapomnę
roz­ko­jarzę za­dumam zamyślę
zas­ta­nawiam się jak­by to było
spoj­rzeć na siebie
spot­kać się
porozmawiać
pocałować
przez chwilę być razem
za­pałać do siebie miłością

ale tak
SZA­LENIE
OKRUTNIE
BOLEŚNIE
lu­bię tę naszą nie-miłość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 19 lutego 2015, 00:40

Zeszyt Poezja
splo­ty dusz 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Spettro

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 02:24skorek sko­men­to­wał tek­st Ludzkie brze­gi.  

dzisiaj, 02:13skorek sko­men­to­wał tek­st Bug w kodzie - [...]

dzisiaj, 01:06fyrfle sko­men­to­wał tek­st ZARAZA WE­GAŃSTWA

dzisiaj, 00:41fyrfle wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

wczoraj, 23:18fyrfle sko­men­to­wał tek­st 6 roz­biór

wczoraj, 23:16fyrfle sko­men­to­wał tek­st 25.07.2017r.  

wczoraj, 22:52LenaK sko­men­to­wał tek­st Nie is­tnieje żad­ne, ogólne [...]

wczoraj, 22:50Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st ...bo płod­ność ko­biety nie [...]

wczoraj, 22:41piórem2 sko­men­to­wał tek­st ...bo płod­ność ko­biety nie [...]

wczoraj, 22:41M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2