Listopadowo jakoś w tym [...] – chrupcia – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest chrupcia.

Do CIebie

Lis­to­pado­wo ja­koś w tym ma­ju.
I deszcz za często pa­da i w oczach po­jawiają się łzy.
I ka­wa nie sma­kuje dzi­siaj tak dob­rze jak zaw­sze.
Mil­cze­nie przeszy­wa mo­je ciało.
Szko­da, że jes­tem nad­wrażliw­ce, szko­da, że ser­ce mam miękkie, bez żad­ne­go mu­ry ochron­ne­go.
Po­noć jak się człowiek za­kocha to świat się zmienia..
Po­tem mówią, że początki są piękne.
A ja mówię, że miłość jest piękna, ale pełna przeszkód, pułapek, nies­podzianek, zas­ka­kujących sy­tuac­ji.
Myślę, że miłość to nie tyl­ko piękne słowa, ale uczyn­ki, drob­ne ges­ty.
Teorii jest wiele ja­ka po­win­na być miłość.
Miłość jest dziw­na. Tak dziw­na to mo­je ulu­bione słowo.
Bo dziw­ne to nieko­nie­cznie złe, dziw­ne może być piękne, nies­po­tyka­ne, je­dyne w swoim rodza­ju, zachwy­cające. Jed­nak także prze­pełnione łza­mi, wyrzecze­niami, kom­pro­misa­mi,
Do miłości trze­ba doj­rzeć, trze­ba po­kochać siebie, żeby po­tem po­kochać te­go je­dyne­go.
Miłość to tros­ka, to słowo "jes­tem" w mo­men­cie, kiedy ma się wrażenie, że wszys­cy od­chodzą.
Miłość to także ko­rek­ta, to zmienianie na lep­sze.
To słońce w cza­sie ma­jowe­go lis­to­pada.

list • 13 maja 2019, 12:24
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

chrupcia

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 17:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st joker

dzisiaj, 16:46marka do­dał no­wy tek­st Tęsknocie

dzisiaj, 16:06lajajaj do­dał no­wy tek­st Nauczyłam się śmiać Odejdź [...]

dzisiaj, 14:31wonderful348 do­dał no­wy tek­st Chy­ba coś go po­kuło [...]

dzisiaj, 14:15Spruta sko­men­to­wał tek­st Urodzony dwudzies­te­go pier­wsze­go lip­ca

dzisiaj, 13:51Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Urodzony dwudzies­te­go pier­wsze­go lip­ca

dzisiaj, 13:50Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st inny swiat

dzisiaj, 13:49Lila Roe sko­men­to­wał tek­st Urodzony dwudzies­te­go pier­wsze­go lip­ca

dzisiaj, 13:47Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Urodzony dwudzies­te­go pier­wsze­go lip­ca

dzisiaj, 13:40Afcia sko­men­to­wał tek­st inny swiat