Leżę W słońcu leżę Nawet książki [...] – fyrfle – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest fyrfle.

Majówka

Leżę
W słońcu leżę
Na­wet książki nie czytam
Roz­ko­curzo­ny przyglądam się
Ko­som awan­tu­rującym się
W gałęziach świerka
Wstaję jednak
Żeby przepędzić kocura
Który na­mol­nie usiłuje
Wy­mościć so­bie leżysko
Na mo­jej kwiet­nej rabacie
Lub tyl­ko wycho­dek kopie
Przepędzo­ny kot nieudaną bezczelność
Próbu­je po­weto­wać sobie
Po­lowa­niem na na skaczące
Bez­bar­wne dzioby ko­sich samic
Tu­taj też przegrywa
Więc odchodzi
Do swoich dróg
Pełnych wielu możliwości
Sześciu równo­ległych żyć
Z tym tutaj
Two­je sto­py na moim udzie
Są gorące a wiatr
Skończył się podmuchem
I zos­tała tyl­ko słoneczna cisza
Która ptaków multiświergotem
Psów ra­dos­nym nawoływaniem
I jeszcze dziecięcych za­baw szczebiotem
Ale dość już
Po­ra na mnie
Leżę

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 20 maja 2016, 17:29
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 21:25CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

dzisiaj, 21:22CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

dzisiaj, 21:13cyt.adela do­dał no­wy tek­st Norma to tyl­ko sze­roko [...]

dzisiaj, 21:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st drzazgą w oku jes­teś naj­gorętszym [...]

dzisiaj, 21:08silvershadow sko­men­to­wał tek­st W moim mieście

dzisiaj, 19:45yestem sko­men­to­wał tek­st drzazgą w oku jes­teś naj­gorętszym [...]

dzisiaj, 19:44yestem sko­men­to­wał tek­st W moim mieście

dzisiaj, 19:43yestem sko­men­to­wał tek­st Bardziej niż miłości pot­rze­ba [...]

dzisiaj, 19:39yestem sko­men­to­wał tek­st Kto szu­ka miłości, ten [...]