Leżę W słońcu leżę Nawet książki [...] – fyrfle – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest fyrfle.

Majówka

Leżę
W słońcu leżę
Na­wet książki nie czytam
Roz­ko­curzo­ny przyglądam się
Ko­som awan­tu­rującym się
W gałęziach świerka
Wstaję jednak
Żeby przepędzić kocura
Który na­mol­nie usiłuje
Wy­mościć so­bie leżysko
Na mo­jej kwiet­nej rabacie
Lub tyl­ko wycho­dek kopie
Przepędzo­ny kot nieudaną bezczelność
Próbu­je po­weto­wać sobie
Po­lowa­niem na na skaczące
Bez­bar­wne dzioby ko­sich samic
Tu­taj też przegrywa
Więc odchodzi
Do swoich dróg
Pełnych wielu możliwości
Sześciu równo­ległych żyć
Z tym tutaj
Two­je sto­py na moim udzie
Są gorące a wiatr
Skończył się podmuchem
I zos­tała tyl­ko słoneczna cisza
Która ptaków multiświergotem
Psów ra­dos­nym nawoływaniem
I jeszcze dziecięcych za­baw szczebiotem
Ale dość już
Po­ra na mnie
Leżę

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 20 maja 2016, 17:29
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 21:34Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Może to, co w [...]

dzisiaj, 21:23Przegrany Zwy­cięzca sko­men­to­wał tek­st .samotność ot­wiera drzwi do [...]

dzisiaj, 20:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st Logicznym jest, że pra­cuje­my [...]

dzisiaj, 20:21fyrfle sko­men­to­wał tek­st W po­ciągu

dzisiaj, 20:13fyrfle do­dał no­wy tek­st Próbując nie gar­dzić

dzisiaj, 20:08finezja do­dał no­wy tek­st Czasami życie toczy się [...]

dzisiaj, 19:06piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

dzisiaj, 19:01Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

dzisiaj, 18:51marka sko­men­to­wał tek­st Oczarowanie drugą osobą jest [...]

dzisiaj, 18:51marka sko­men­to­wał tek­st Oczy, które kochają, pat­rzą [...]