Lepiej być nieszczęśliwą samotnie, [...] – Marilyn Monroe – zeszyty

W obecnej chwili w 160 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst Marilyn Monroe.

Le­piej być nie­szczęśliwą sa­mot­nie, niż nie­szczęśliwą z kimś in­nym.

cytat dnia z 23 września 2013 roku
zebrał 255 fiszek

Zeszyt ;)
;> 

Zeszyt mo­je uczucia
smutek,samotność,lęk 

Zeszyt przemyślenia
 nie inaczej.... 

Zeszyt Ar­chi­wum X
Warto 

Zeszyt cytaciki
ymm wszys­tko ;* 

Zeszyt Nie mam wątpliwości
co do znacze­nia, ro­zumiem według włas­ne­go to­ku myślenia. 

Zeszyt Wszystko

Zeszyt cztery
... 

Zeszyt Inspirujące
Czy­tam, gdy bra­kuje we­ny i chęci do życia. 

Zeszyt 2015.
Zbiór cieka­wych cy­tatów, które na pew­no użyję. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 10:33.Rodia wy­powie­dział się w wątku offtop.  

dzisiaj, 10:29.Rodia wy­powie­dział się w wątku Nasze Ideały.  

dzisiaj, 10:26.Rodia wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 10:25fyrfle do­dał no­wy tek­st WINNI(recenzja fil­mu)

dzisiaj, 09:52RozaR sko­men­to­wał tek­st Strzelali do nas bo [...]

dzisiaj, 09:26fyrfle do­dał no­wy tek­st GRUDZIEŃ

dzisiaj, 09:13onejka sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś blis­ki niesłusznie [...]

dzisiaj, 08:43Mystery_girl do­dał no­wy tek­st Jaka szko­da, że nie [...]

dzisiaj, 05:53silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś blis­ki niesłusznie [...]