Lepiej być nieszczęśliwą samotnie, [...] – Marilyn Monroe – zeszyty

W obecnej chwili w 160 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst Marilyn Monroe.

Le­piej być nie­szczęśliwą sa­mot­nie, niż nie­szczęśliwą z kimś in­nym.

cytat dnia z 23 września 2013 roku
zebrał 255 fiszek

Zeszyt ;)
;> 

Zeszyt mo­je uczucia
smutek,samotność,lęk 

Zeszyt przemyślenia
 nie inaczej.... 

Zeszyt Ar­chi­wum X
Warto 

Zeszyt cytaciki
ymm wszys­tko ;* 

Zeszyt Nie mam wątpliwości
co do znacze­nia, ro­zumiem według włas­ne­go to­ku myślenia. 

Zeszyt Wszystko

Zeszyt cztery
... 

Zeszyt Inspirujące
Czy­tam, gdy bra­kuje we­ny i chęci do życia. 

Zeszyt 2015.
Zbiór cieka­wych cy­tatów, które na pew­no użyję. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 21:002010 do­dał no­wy tek­st Największy wróg

dzisiaj, 20:33szpiek sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja

dzisiaj, 20:13danioł sko­men­to­wał tek­st tam dokąd uciekasz mie­szka [...]

dzisiaj, 20:08finder do­dał no­wy tek­st Wiatr niena­wiści zdol­ny jest [...]

dzisiaj, 20:05danioł do­dał no­wy tek­st wszystko co ro­bisz od­da­la [...]

dzisiaj, 20:01onejka do­dał no­wy tek­st Motto, które będę pielęgno­wać, [...]

dzisiaj, 19:58onejka sko­men­to­wał tek­st Można ko­muś rzu­cić ochłap, [...]

dzisiaj, 19:46onejka sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja

dzisiaj, 19:35szpiek sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja