Lepiej być nieszczęśliwą samotnie, [...] – Marilyn Monroe – zeszyty

W obecnej chwili w 160 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst Marilyn Monroe.

Le­piej być nie­szczęśliwą sa­mot­nie, niż nie­szczęśliwą z kimś in­nym.

cytat dnia z 23 września 2013 roku
zebrał 255 fiszek

Zeszyt ;)
;> 

Zeszyt mo­je uczucia.
Proszę nie kopiować 

Zeszyt przemyślenia
 nie inaczej.... 

Zeszyt Ar­chi­wum X
Warto 

Zeszyt cytaciki
ymm wszys­tko ;* 

Zeszyt Nie mam wątpliwości
co do znacze­nia, ro­zumiem według włas­ne­go to­ku myślenia. 

Zeszyt Wszystko

Zeszyt cztery
... 

Zeszyt Inspirujące
Czy­tam, gdy bra­kuje we­ny i chęci do życia. 

Zeszyt 2015.
Zbiór cieka­wych cy­tatów, które na pew­no użyję. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Aktywność

wczoraj, 23:44yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 23:29yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

wczoraj, 23:17yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 23:10Logos do­dał no­wy tek­st Kiedy leżysz to nie [...]

wczoraj, 23:02yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

wczoraj, 22:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jesteś tyl­ko przys­tawką do [...]

wczoraj, 22:52Logos do­dał no­wy tek­st Jesteś tyl­ko przys­tawką do [...]

wczoraj, 22:50yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz, że ktoś [...]

wczoraj, 21:42Logos do­dał no­wy tek­st Nakładam ho­mon­to będąc niewol­ni­kiem, [...]

wczoraj, 21:39Logos sko­men­to­wał tek­st Nim umrę, nau­czcie mnie [...]