Który to już raz [...] – irracjonalnie – zeszyty

W obecnej chwili w 21 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest irracjonalnie.

Który to już raz uważasz , że jes­teś szczęśliwy?
A który to już raz, dru­giego dnia, kładziesz się w łóżku i płaczesz ? 

myśl
zebrała 83 fiszki • 8 maja 2010, 17:03

Zeszyt Naj­bliższe sercu 

Zeszyt Przykre

Zeszyt Cytaty
to co do­tyka serca... 

Zeszyt Te prawdziwe. 

Zeszyt smutne. 

Zeszyt te które mnie po­ruszyły ... 

Zeszyt niez­wykłe . 

Zeszyt zwiaza­ne z nim...
.... chciala bym cof­nac czas 

Zeszyt Najlepsze.
idealne 

Zeszyt ***
coś co przy­pomi­na mi... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 20:56zofija wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 20:52yestem sko­men­to­wał tek­st Historia i po­lity­ka chodzą [...]

dzisiaj, 20:45yestem sko­men­to­wał tek­st Trzy bil­bordy za Eb­bing(re­cenzja [...]

dzisiaj, 20:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Do pe­symis­ty

dzisiaj, 20:42Smurf007 sko­men­to­wał tek­st (...) bo jest mi [...]

dzisiaj, 20:38Vergil do­dał no­wy tek­st W drogę wpi­sane

dzisiaj, 20:37Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Do pe­symis­ty

dzisiaj, 20:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Kot, szkla­na ku­la i [...]

dzisiaj, 20:26zofija wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 20:26zofija do­dał no­wy tek­st Spotkanie nad Wisłą Cóż z [...]