Kto nie dąży do [...] – Heraklit z Efezu – zeszyty

W obecnej chwili w 7 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Heraklit z Efezu.

Kto nie dąży do rzeczy niemożli­wych, nig­dy ich nie osiągnie.

cytat
zebrał 6 fiszek

Zeszyt Prawdziwe
Część pierwsza 

Zeszyt aforyzmy
cy­taty, afo­ryz­my, mysli 

Zeszyt Trafne
Blis­kie me­mu ser­cu i zgod­ne z tym co jest. 

Zeszyt Kafoleonardozja
Myśli z różnych dzie­dzin życia. 

Zeszyt Zeszyt myśli i głupot 

Zeszyt Ref­leksyj­ne cytaty 

Zeszyt No­we Cytaty!
No­we ! 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 14:03silvershadow sko­men­to­wał tek­st * * * 

dzisiaj, 12:19szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 11:42onejka sko­men­to­wał tek­st Sądy są tak złożone, [...]

dzisiaj, 11:40szpiek sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

dzisiaj, 08:41IKON sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

dzisiaj, 08:32piórem2 sko­men­to­wał tek­st Piątek weeken­du początek.. Ok­le­pane, ale [...]