kry­tyka to je­dyne zja­wis­ko, [...] – róż lila – zeszyty

W obecnej chwili w 1 zeszycie znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest róż lila.

* * *

kry­ty­ka to je­dy­ne zja­wis­ko, które­go się nie boję. kry­ty­kuję się na każdym kro­ku, z każdym od­dechem, bez mrug­nięcia i każdym mrug­nięciem oka. gdy­by tak można było skry­ty­ko­wać się na śmierć, byłoby pięknie

dziennik
zebrał 3 fiszki • 6 marca 2018, 10:22

Zeszyt Poczekaj..
Zeszyt myśli 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Polna

Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 16:29Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Nielot

dzisiaj, 16:23Adnachiel sko­men­to­wał tek­st snow­man wróg czar­nych wróg czer­wo­nych wróg [...]

dzisiaj, 15:30Moon G sko­men­to­wał tek­st + Mo­ja Mod­litwa + 

dzisiaj, 15:28Michaelowa sko­men­to­wał tek­st + Mo­ja Mod­litwa + 

dzisiaj, 15:27fyrfle do­dał no­wy tek­st NIEDZIELA

dzisiaj, 15:22Moon G do­dał no­wy tek­st + Mo­ja Mod­litwa + 

dzisiaj, 15:17róż li­la do­dał no­wy tek­st gdy zab­raknie słów

dzisiaj, 12:25zofija do­dał no­wy tek­st Najlepszym do­wodem na is­tnienie [...]