Kolejny dzień, kolejny gorszy [...] – Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. – zeszyty

W obecnej chwili w 1 zeszycie znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania..

19.02.13

Ko­lej­ny dzień, ko­lej­ny gor­szy od pop­rzed­niego... ten śnieg jest tyl­ko odzwier­cied­le­niem te­go sy­fu, który pogłębia się z dnia na dzień. I właśnie z ta­kim po­zytyw­nym pat­rze­niem na świat chcę ja­koś od­ciąć się póki mogę, jeszcze się uda­je. Ale skończy się ten miesiąc to możli­wości się wyczer­pią.
Mo­tywac­ja, wiem ty­le, że ktoś mi ją zab­rał. Tydzień, ty­le mam cza­su by ją znaleźć.
In­ternet, miał mi pomóc w poszu­kiwa­niach...heh, "dob­re" są te "dob­re" chęci.
Ale jest już nadzieją, może zap­ro­wadzi do mo­tywac­ji? Kto wie, się zobaczy.
Jeszcze z setkę ra­zy mój mózg za­rejes­tru­je, przet­ra­wi ten tek­st, weżre się w po­zos­tałości sza­rych komórek, te które jeszcze wal­czą ze mną samą.Tek­st, który już mi chodzi po głowie. Jest moją nadzieją, może prze­rodzi się w motywację.
Małpa - Skała ... i niech się sta­nie.

dziennik
zebrał 3 fiszki • 19 lutego 2013, 15:16

Zeszyt ...
różne 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

_bunny

Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 20:08Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st - wy­bieram pros­te dro­gi [...]

dzisiaj, 18:16ZiZu34 sko­men­to­wał tek­st Czy się stoi czy [...]

dzisiaj, 17:49lil roz sko­men­to­wał tek­st zbrodnia Ika­ra

dzisiaj, 17:27lil roz sko­men­to­wał tek­st Pytanie: Czy jest życie [...]

dzisiaj, 17:01lil roz sko­men­to­wał tek­st Nie mów nic. Kocha [...]

dzisiaj, 16:51karykaturalna sko­men­to­wał tek­st - wy­bieram pros­te dro­gi [...]