Kolejny dzień, kolejna kłótnia [...] – cytlopka – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest cytlopka.

Tak to bywa, że talent poetycki wyłania się z impulsów miłosnego zauroczenia.

Ko­lej­ny dzień, ko­lej­na kłótnia myśli z ser­cem. Krzyk nie­szczęścia od­bi­ja się echem od ra­dos­nych oczu tłumu. Wewnątrz nas roz­sza­lała się burza, liście od­bi­jają się od piorunów myśli, gwiaz­dy uk­ryły się w noc­nym niebie pod puchem przygnębienia.Ra­zem uwal­niamy się od dep­resji a przyd­rożne lam­py nie znając ce­lu naszej podróży nieświado­mie po­magają nam- oświet­lając drogę do wie­czności. Zaczy­tani w so­bie, od­kry­wamy się w krop­kach mil­czących słowa­mi miłości z czułością przew­ra­cając kar­tki wspom­nień, ma­luje­my szczęście. Chmu­ry płynąc po uśmie­chniętych us­tach nieba układają się w słowa, dla nas.

Nie pot­rze­buje­my nicze­go prócz uczuć uk­ry­tych w poez­ji.

dziennik
zebrał 4 fiszki • 10 grudnia 2015, 00:11
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

cytlopka

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 17:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st joker

dzisiaj, 16:46marka do­dał no­wy tek­st Tęsknocie

dzisiaj, 16:06lajajaj do­dał no­wy tek­st Nauczyłam się śmiać Odejdź [...]

dzisiaj, 14:31wonderful348 do­dał no­wy tek­st Chy­ba coś go po­kuło [...]

dzisiaj, 14:15Spruta sko­men­to­wał tek­st Urodzony dwudzies­te­go pier­wsze­go lip­ca

dzisiaj, 13:51Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Urodzony dwudzies­te­go pier­wsze­go lip­ca

dzisiaj, 13:50Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st inny swiat

dzisiaj, 13:49Lila Roe sko­men­to­wał tek­st Urodzony dwudzies­te­go pier­wsze­go lip­ca

dzisiaj, 13:47Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Urodzony dwudzies­te­go pier­wsze­go lip­ca

dzisiaj, 13:40Afcia sko­men­to­wał tek­st inny swiat