kolejne kroki nie pytaj gdzie [...] – Adamo70 – zeszyty

W obecnej chwili w 2 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Adamo70.

pomniki

ko­lej­ne kroki
nie py­taj gdzie kres
dni sza­re, po­nure, jednakie
lecz ko­lej­ny sta­wiasz krok
miłość, niena­wiść, po­zorów gra
mas­ka za maską
ku­powa­ne hurtowo
by nie być sobą
zagłuszyć szloch duszy
łka­nie serca

budzi się lęk
z nas­ta­niem no­cy chwil
chcesz uciec
z więzienia czte­rech ścian
lecz nie masz dokąd
za­palasz wszys­tkie światła
by oszu­kać rozum
cze­kając na świt

wciąż wra­casz w te sa­me miejsca
wśród pom­ników
stra­conych chwil i twarzy
szu­kasz sen­su tej drogi
która wciąż przed tobą

wiersz
zebrał 5 fiszek • 28 maja 2017, 11:09

Zeszyt wiersze
ser­ce pisze naj­piękniej ... 

Zeszyt Pióro
Ma­gia pióra 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sunelli

Użytkownicy
A B C
Aktywność

wczoraj, 22:41Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Dzień myśli

wczoraj, 21:22lukaajka do­dał no­wy tek­st Północ wy­biła ze­garo­wa tar­cza, [...]

wczoraj, 21:20lukaajka do­dał no­wy tek­st Nie za­pom­nij się świeżych [...]

wczoraj, 21:18lukaajka do­dał no­wy tek­st Czy pa­miętasz tą dziew­czynę [...]

wczoraj, 21:04yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy umierasz, ska­zany na [...]

wczoraj, 21:02yestem sko­men­to­wał tek­st YHYM

wczoraj, 20:57yestem sko­men­to­wał tek­st W po­ciągu

wczoraj, 20:49yestem sko­men­to­wał tek­st Hala Izer­ska - świt

wczoraj, 20:43yestem sko­men­to­wał tek­st Zwycięstwo

wczoraj, 20:40yestem sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]