Kochanie Miło, że [...] – chrupcia – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest chrupcia.

Ode mnie

Kocha­nie
Miło, że mogę tak pi­sać do Ciebie. Prze­lewać to co sie­dzi mi w głowie na ten list, który kiedyś Ci po­każe. Pi­sanie ze świado­mością, że ktoś przeczy­ta te popląta­ne myśli spra­wia, że to wszys­tko ma ja­kiś większy sens.
Sza­ro dzi­siaj, sza­ro i bu­ro. I w ta­kie dni świat wy­daje się zim­ny i niep­rzy­jaz­ny. Za dużo myśli. Zbliżająca ses­ja mnie prze­raża i tęskno­ta za Tobą mnie przygniata.
Dzi­siaj wszys­tko się dłuży i czas jak­by zat­rzy­mał się w miej­scu.
Zno­wu mo­je wy­powie­dzi są chaotyczne. Ale ty to już ro­zumiesz, ty nie mówisz, że to jest złe.
Małe ges­ty tworzą miłość. Tak uważam.
Małe ges­ty są lep­sze niż wiel­kie słowa. Dla­tego tak bar­dzo mi się to podoba.
Wszys­tko po­mału się układa, jed­nak sta­ram się tak nie myśleć o przyszłości, bo ona wy­daje się skom­pli­kowa­na i nicze­go nie jes­tem pew­na jed­nak cze­go jes­tem pew­na to uczu­cia do Ciebie.

list
zebrał 2 fiszki • 9 maja 2019, 16:08
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

chrupcia

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 16:58marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st > może naj­bar­dziej nie­szczęsną [...]

dzisiaj, 16:56Niusza do­dał no­wy tek­st A gdy­by życie po [...]

dzisiaj, 16:48marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Prawda zaw­sze pat­rzy pros­to [...]

dzisiaj, 16:38PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Mój tem­pe­rament jest tak [...]

dzisiaj, 16:36PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Opluwanie bliźniego, to tak [...]

dzisiaj, 16:35PetroBlues sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

dzisiaj, 16:27PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Potrzeba cza­sem skom­pli­kowa­nych słów, [...]

dzisiaj, 16:22PetroBlues do­dał no­wy tek­st Najdłuższa podróż w życiu [...]

dzisiaj, 16:17PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Świat drży na myśl [...]

dzisiaj, 16:05klorynda do­dał no­wy tek­st Miła Zo­sieńka dziś ra­no [...]