Kochanie Miło, że [...] – chrupcia – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest chrupcia.

Ode mnie

Kocha­nie
Miło, że mogę tak pi­sać do Ciebie. Prze­lewać to co sie­dzi mi w głowie na ten list, który kiedyś Ci po­każe. Pi­sanie ze świado­mością, że ktoś przeczy­ta te popląta­ne myśli spra­wia, że to wszys­tko ma ja­kiś większy sens.
Sza­ro dzi­siaj, sza­ro i bu­ro. I w ta­kie dni świat wy­daje się zim­ny i niep­rzy­jaz­ny. Za dużo myśli. Zbliżająca ses­ja mnie prze­raża i tęskno­ta za Tobą mnie przygniata.
Dzi­siaj wszys­tko się dłuży i czas jak­by zat­rzy­mał się w miej­scu.
Zno­wu mo­je wy­powie­dzi są chaotyczne. Ale ty to już ro­zumiesz, ty nie mówisz, że to jest złe.
Małe ges­ty tworzą miłość. Tak uważam.
Małe ges­ty są lep­sze niż wiel­kie słowa. Dla­tego tak bar­dzo mi się to podoba.
Wszys­tko po­mału się układa, jed­nak sta­ram się tak nie myśleć o przyszłości, bo ona wy­daje się skom­pli­kowa­na i nicze­go nie jes­tem pew­na jed­nak cze­go jes­tem pew­na to uczu­cia do Ciebie.

list
zebrał 2 fiszki • 9 maja 2019, 16:08
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

chrupcia

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 16:08.Rodia sko­men­to­wał tek­st Szarak jest dob­rym kan­dy­datem [...]

dzisiaj, 16:07.Rodia sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 16:06.Rodia sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 15:40.Rodia sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]

dzisiaj, 15:21tallea do­dał no­wy tek­st Mówienie, to for­ma bun­tu. [...] 

dzisiaj, 15:19tallea sko­men­to­wał tek­st Czasem wyj­dzie człowieko­wi afo­ryzm, [...]

dzisiaj, 15:12tallea sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]

dzisiaj, 15:11tallea do­dał no­wy tek­st Dla dwóch osób, nie [...]

dzisiaj, 14:20Spruta sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 14:11Spruta sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]