Kochanie kogoś jest, jest [...] – Pina92 – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Pina92.

Kocha­nie ko­goś jest, jest jak jaz­da na ro­werze. Mu­sisz się te­go nau­czyć.
Choć na początku wca­le nie jest to ta­kie pros­te. Możesz za­liczyć kil­ka bo­les­nych upadków, na­bawić się zad­ra­pań i ran. Możesz stra­cić chęci, możesz myśleć, iż nig­dy ci się nie uda. Możesz przes­tać próbo­wać i z zaz­drością spoglądać na tych, którzy po­radzi­li so­bie z opa­nowa­niem umiejętności jaz­dy na tym dwu­kołowym urządze­niu. Lecz kiedy w końcu ci się uda, zro­zumiesz, ja­kie to pros­te, a jed­nocześnie, ja­kie niesa­mowi­te. I już nig­dy nie za­pom­nisz, ja­kie to uczu­cie…

myśl
zebrała 4 fiszki • 4 lutego 2013, 05:31
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Pina92

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 10:32piórem2 do­dał no­wy tek­st zapraszam na mo­jego blo­ga [...]

dzisiaj, 10:24.Rodia sko­men­to­wał tek­st To nie słowa ra­nią, [...]

dzisiaj, 09:55.Rodia sko­men­to­wał tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]

dzisiaj, 09:54.Rodia wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

dzisiaj, 09:53.Rodia sko­men­to­wał tek­st W życiu doj­rzałość zaw­sze [...]

dzisiaj, 09:34zofija sko­men­to­wał tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]

dzisiaj, 09:26sprajtka do­dał no­wy tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]

dzisiaj, 09:08zofija sko­men­to­wał tek­st Opowiem dziś o waj­de­locie [...]

dzisiaj, 08:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st Opowiem dziś o waj­de­locie [...]

dzisiaj, 08:50fyrfle sko­men­to­wał tek­st Do Człowieka