Kochanie kogoś jest, jest [...] – Pina92 – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Pina92.

Kocha­nie ko­goś jest, jest jak jaz­da na ro­werze. Mu­sisz się te­go nau­czyć.
Choć na początku wca­le nie jest to ta­kie pros­te. Możesz za­liczyć kil­ka bo­les­nych upadków, na­bawić się zad­ra­pań i ran. Możesz stra­cić chęci, możesz myśleć, iż nig­dy ci się nie uda. Możesz przes­tać próbo­wać i z zaz­drością spoglądać na tych, którzy po­radzi­li so­bie z opa­nowa­niem umiejętności jaz­dy na tym dwu­kołowym urządze­niu. Lecz kiedy w końcu ci się uda, zro­zumiesz, ja­kie to pros­te, a jed­nocześnie, ja­kie niesa­mowi­te. I już nig­dy nie za­pom­nisz, ja­kie to uczu­cie…

myśl
zebrała 4 fiszki • 4 lutego 2013, 05:31
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Pina92

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 19:03danioł do­dał no­wy tek­st jedynie po­kora strzeże przed [...]

dzisiaj, 19:02danioł sko­men­to­wał tek­st każda większość jest w [...]

dzisiaj, 18:11Kedar do­dał no­wy tek­st To nie upa­dek, a [...]

dzisiaj, 18:04yestem sko­men­to­wał tek­st Każdą łzę prag­niemy scho­wać [...]

dzisiaj, 17:16Pechowa_ do­dał no­wy tek­st Każdą łzę prag­niemy scho­wać [...]

dzisiaj, 16:19yestem sko­men­to­wał tek­st Mężczyźni szu­kają ko­biet, które [...]

dzisiaj, 16:08yestem sko­men­to­wał tek­st Kler? - żenująco nud­ny.  

dzisiaj, 15:56yestem sko­men­to­wał tek­st Wypalić się do końca, [...]

dzisiaj, 15:55yestem sko­men­to­wał tek­st Wczoraj, od sa­mego ra­na [...]

dzisiaj, 15:53yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy poz­nać, czy ktoś [...]