[...] kochał ją tak [...] – Gabriel García Márquez – zeszyty

W obecnej chwili w 133 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Gabriel García Márquez.

[...] kochał ją tak bar­dzo i od daw­na, że nie mógł już pojąć żad­ne­go in­ne­go cier­pienia, które nie zaczy­nałoby się od [niej].

cytat dnia z 19 kwietnia 2014 roku
zebrał 200 fiszek

Zeszyt Miss you
♥ 

Zeszyt cy­taty o Miłości
różne 

Zeszyt Intelektualista..
łzy , smu­tek , ból , radość. 

Zeszyt Pierwszy
Wszys­tko co w duszy gra... 

Zeszyt Po pros­tu emocje
Wszys­tkie tek­sty które in­spi­rują, w które się wczu­wam, z który­mi się porównuję i utożsa­miam. Piękne słowa, piękne myśli. 

Zeszyt zac­ne myśli :)
;)) 

Zeszyt samotmość
i jej okolice 

Zeszyt Uśmiech i oczy, miłos­ne przesłucha­nie, spra­wa się toczy...
a po co opis... 

Zeszyt pa­rale­la miłości
inne 

Zeszyt
Lo­ve, lo­ve, love... 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Aktywność

dzisiaj, 02:19Lila. sko­men­to­wał tek­st > może naj­bar­dziej nie­szczęsną [...]

dzisiaj, 02:14Lila. sko­men­to­wał tek­st Rzecz w tym

dzisiaj, 01:37MyArczi sko­men­to­wał tek­st biedny człowiek dzieli się bo­gaty jest [...]

dzisiaj, 01:02MyArczi sko­men­to­wał tek­st zm(ę)oczona tra­wa

dzisiaj, 00:59MyArczi sko­men­to­wał tek­st duch ciemn Ego Por­te­ra

dzisiaj, 00:39ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 00:38ODIUM sko­men­to­wał tek­st Na wa­riata pat­rzy­my jak [...]

dzisiaj, 00:35ODIUM sko­men­to­wał tek­st Nic nie wiesz o [...]

dzisiaj, 00:34ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

dzisiaj, 00:26ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz, że ktoś [...]