Kochałaś  go za bardzo. [...] – PearlSoul25 – zeszyty

W obecnej chwili w 3 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest PearlSoul25.

Nie kocha się na zawsze

Kochałaś  go za bar­dzo.
A miłość to ta­ki wiatr,
który zaw­sze wieje w swoją stronę.
Zbyt moc­no chciałaś.
A ser­ce pękło.
Za was dwo­je.

Po­zos­tały Ci tyl­ko no­ce,
w których nicze­go już nie ma.
Ani emoc­ji,  ani snu,  ani przeżyć.
Wszys­cy wie­dzieli,
nie te­go chciałaś.
Lecz na zaw­sze to stra­ciłaś.

Te­raz pod­nieś swo­je oczy.
Na ziemi nicze­go nie znaj­dziesz.
Może  Bóg  jeszcze wie­rzy w Ciebie.
Może da jeszcze jedną szansę.

Wiem jak trud­no mieć kamień
tam,  gdzie po­win­no bić ser­ce.
Jeszcze coś  się wy­darzy - na pew­no
na­wet jeśli  nicze­go już  nie chcesz.

wiersz
zebrał 9 fiszek • 10 stycznia 2019, 14:09

Zeszyt wiersze
ser­ce pisze naj­piękniej ... 

Zeszyt na dzis
Myśli, kto­re dziś sma­kują dobrze 

Zeszyt rain
 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
O P Q
Aktywność

wczoraj, 23:17Aspers do­dał no­wy tek­st Nie na­leży ok­reślać życia [...]

wczoraj, 22:43piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wieczorek poetyc­ki

wczoraj, 21:26Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Wieczorek poetyc­ki

wczoraj, 21:05yestem sko­men­to­wał tek­st Mama po­win­na mieć ser­ce [...]

wczoraj, 21:02yestem sko­men­to­wał tek­st Ramy to ta­my umysłu.  

wczoraj, 21:01yestem sko­men­to­wał tek­st Oprawić ob­raz w ra­my [...]