Kochałam Cię już zanim [...] – kati75 – zeszyty

W obecnej chwili w 2 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest kati75.

Dla Magdaleny

Kochałam Cię już za­nim jeszcze się po­jawiłaś na świecie .Kiedy się urodziłaś i położyli mi Ciebie na ser­cu wsłuchi­wałam się w bi­cie two­jego małego ser­duszka,ten mo­ment zaw­sze będzie we mnie tkwił. Ty da­rem naj­droższym na całym świecie,małe pal­ce które do­tykały moich i uśmiech twój zos­ta­wiły cu­dow­ny ob­raz w mo­jej duszy.Pier­wsze kro­ki ,które sta­wiałaś nieśmiało,pier­wsze słowo ma­mo ja­kie po­wie­działaś ,two­je małe szczęścia i łzy ra­dości.Jes­tem przy To­bie i zaw­sze możesz przyjść tak pop­rostu się przy­tulić al­bo cza­sem po­mil­czeć.Jeszcze nie do­rosłaś ale już widzę w To­bie wrażliwą osobę o dob­rym ser­cu.Nie zmieniaj się nig­dy dla ni­kogo,bądź ta­kim światłem, które oświet­li drogę in­nym,spełniaj swo­je marze­nia na­wet jak Ci będą mówi­li nie war­to!Chcę byś była szczęśli­wa ,ra­dos­na i zdro­wa bo to jest bar­dzo ważne w życiu.Na­wet jeśli kiedyś mnie zab­raknie pa­miętaj,że jes­tem z Ciebie dum­na i zaw­sze będziesz moją ukochaną córeczką .
W moim ser­cu na zawsze!

Kocha­nej córeczce w dniu urodzin

...........................Ma­ma

list
zebrał 6 fiszek • 4 października 2018, 07:34

Zeszyt Fraszki ...Opo­wiada­nia ...
zat­rzy­mane na dłużej ... 

Zeszyt Przy­pom­nienia warte
Bo pa­mięć za­wodną jest... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Aktywność

dzisiaj, 16:26oszi3 sko­men­to­wał tek­st Zamiast być sa­mowys­tar­czal­ni — [...]

dzisiaj, 14:49sprajtka do­dał no­wy tek­st Echo chodzi za mną

dzisiaj, 12:23sprajtka sko­men­to­wał tek­st Abecadło z nieba spadło

dzisiaj, 11:14bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 11:04bystry.76 do­dał no­wy tek­st zwijam cię naprędce jak sta­ry [...]

dzisiaj, 10:20yestem sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie dwieście dwu­nas­te

dzisiaj, 10:16yestem sko­men­to­wał tek­st Abecadło z nieba spadło

dzisiaj, 10:14yestem sko­men­to­wał tek­st Zamiast być sa­mowys­tar­czal­ni — [...]

dzisiaj, 10:13yestem sko­men­to­wał tek­st Można być pew­nym siebie, [...]

dzisiaj, 10:11yestem sko­men­to­wał tek­st Wrócić tu­taj po kil­ku [...]