Kobiety stawiają czoło problemom, [...] – Éric-Emmanuel Schmitt – zeszyty

W obecnej chwili w 27 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst Érica-Emmanuela Schmitta.

Ko­biety sta­wiają czoło prob­le­mom, ale naj­częściej myślą, że to one sa­me sta­nowią prob­lem, że spa­dek na­pięcia w związku wiąże się ze spad­kiem ich at­rakcyj­ności, czują się od­po­wie­dzial­ne, win­ne, spro­wadzają wszys­tko do siebie.

cytat dnia z 18 marca 2014 roku
zebrał 51 fiszek

Zeszyt Wyb­ra­ne cytaty
...to co Mnie tknie, po­ruszy lub z czym się identyfikuję... 

Zeszyt ~~~

Zeszyt kpzw ogar­nia zycie.
takze to tak. 

Zeszyt na złą godzinę

Zeszyt Spis rzeczy ulubionych
Zeszyt zakładam by gro­madzić naj­lep­sze tek­sty ja­kie tu znalazłam. 

Zeszyt :)

Zeszyt Cytaty
ulubione. 

Zeszyt moje
dcvdc 

Zeszyt *Cytaty*
Znaj­dują się tu­taj cy­taty nad który­mi się chwilę zat­rzy­małam...... i za­pytałam się siebie..... czy czuję te słowa........?...... 

Zeszyt cytaty
cytaty 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 10:58Cropka do­dał no­wy tek­st Każdy ko­lej­ny le­karz to [...]

dzisiaj, 10:56kati75 sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz o czymś, [...]

dzisiaj, 10:51kati75 sko­men­to­wał tek­st w życiu bez gra­nic [...]

dzisiaj, 10:48kati75 sko­men­to­wał tek­st Dotyk*

dzisiaj, 10:22onejka sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz o czymś, [...]

dzisiaj, 10:18onejka sko­men­to­wał tek­st w życiu bez gra­nic [...]

dzisiaj, 09:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Spójrz proszę w niebo [...]

dzisiaj, 09:43piórem2 sko­men­to­wał tek­st Komunikujemy się składając nie [...]

dzisiaj, 09:28Cropka do­dał no­wy tek­st Komunikujemy się składając nie [...]