Kobieta może być przyjaciółką [...] – Fryderyk Nietzsche – zeszyty

W obecnej chwili w 123 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Fryderyk Nietzsche.

Ko­bieta może być przy­jaciółką mężczyz­ny, lecz by uczu­cie to trwało, niezbędne jest wes­przeć je od­ro­biną fi­zycznej an­ty­patii.

cytat dnia z 9 stycznia 2009 roku
zebrał 206 fiszek

Zeszyt M1 

Zeszyt A

Zeszyt Nietzsche
Fry­deryk Nietzsche 

Zeszyt Nie mogę
Nie moje 

Zeszyt ~~~

Zeszyt Do Dziennika
Poetyc­ki 2016 rok 

Zeszyt Kobieta
Naj­lep­sze cytaty 

Zeszyt 1.
Fi­lozo­ficzne uro­jenio przemyślenia 

Zeszyt Fry­deryk Nietzsche
Wyb­ra­ne cytaty 

Zeszyt Cytaty
tu umie­szczam cy­taty, które wy­dają mi się fajne 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 21:23szpiek sko­men­to­wał tek­st Myślimy, że sięgnęliśmy dna, [...]

wczoraj, 21:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kler? - żenująco nud­ny.  

wczoraj, 20:54LiaMort sko­men­to­wał tek­st Myślimy, że sięgnęliśmy dna, [...]

wczoraj, 20:52LiaMort sko­men­to­wał tek­st ludzie ma­li rzad­ko się [...]

wczoraj, 20:52danioł sko­men­to­wał tek­st Myślimy, że sięgnęliśmy dna, [...]

wczoraj, 20:50LiaMort do­dał no­wy tek­st Myślimy, że sięgnęliśmy dna, [...]

wczoraj, 20:45danioł sko­men­to­wał tek­st Każdy kar­mi swoją duszę [...]

wczoraj, 20:45danioł sko­men­to­wał tek­st Pamiętaj, że ro­biąc krok [...]

wczoraj, 20:35Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Każdy kar­mi swoją duszę [...]

wczoraj, 20:19Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Pamiętaj, że ro­biąc krok [...]