Kobieta lepiej rozumie dziecko [...] – Fryderyk Nietzsche – zeszyty

W obecnej chwili w 94 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Fryderyk Nietzsche.

Ko­bieta le­piej ro­zumie dziec­ko niż mężczyz­na, ale psychicznie mężczyz­na jest bar­dziej po­dob­ny do dziec­ka.

cytat dnia z 10 listopada 2012 roku
zebrał 232 fiszki

Zeszyt mrrruczki 

Zeszyt coś co mnie kręci
ta­kie tam 

Zeszyt Zeszyt
Cytaty 

Zeszyt precious
a ca­su ad casum 

Zeszyt txt
txt 

Zeszyt In­spi­rac­je niecodzienne
Naj­bar­dziej po­ruszające, a mało zna­ne cy­taty, które są pewną częścią mo­jej niecodzien­nej codzien­ności.
Mo­je, nie mo­je, czy­jeś, niczyje... 

Zeszyt Różne
niewiemcotuwpisać 

Zeszyt naj naj
ulubione 

Zeszyt 4FUN
zabawne 

Zeszyt Myśli najlepszych
za­korze­niona twórczość 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 20:24Badylek sko­men­to­wał tek­st W ciem­ności umysłu skry­wany [...]

dzisiaj, 20:20Vergil wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 20:09Vergil sko­men­to­wał tek­st Jesień

dzisiaj, 20:01Vergil wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 19:59Cambel sko­men­to­wał tek­st Każda me­lodia ko­jarzy mi [...]

dzisiaj, 19:59Vergil sko­men­to­wał tek­st (no) exit

dzisiaj, 19:55Badylek sko­men­to­wał tek­st KLER(i ja)

dzisiaj, 19:46Vergil wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 19:44Vergil sko­men­to­wał tek­st To tyl­ko słowa

dzisiaj, 19:42Vergil sko­men­to­wał tek­st Proza życia poety