Kobieta lepiej rozumie dziecko [...] – Fryderyk Nietzsche – zeszyty

W obecnej chwili w 94 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Fryderyk Nietzsche.

Ko­bieta le­piej ro­zumie dziec­ko niż mężczyz­na, ale psychicznie mężczyz­na jest bar­dziej po­dob­ny do dziec­ka.

cytat dnia z 10 listopada 2012 roku
zebrał 231 fiszek

Zeszyt mrrruczki 

Zeszyt coś co mnie kręci
ta­kie tam 

Zeszyt Zeszyt
Cytaty 

Zeszyt precious
a ca­su ad casum 

Zeszyt txt
txt 

Zeszyt In­spi­rac­je niecodzienne
Naj­bar­dziej po­ruszające, a mało zna­ne cy­taty, które są pewną częścią mo­jej niecodzien­nej codzien­ności.
Mo­je, nie mo­je, czy­jeś, niczyje... 

Zeszyt Różne
niewiemcotuwpisać 

Zeszyt naj naj
ulubione 

Zeszyt 4FUN
zabawne 

Zeszyt Myśli najlepszych
za­korze­niona twórczość 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 10:53I.Anna do­dał no­wy tek­st Baśnie 1001 no­cy

dzisiaj, 09:02Akerin do­dał no­wy tek­st ...  

dzisiaj, 08:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st fraszkowość na świat

dzisiaj, 08:47Loisentaz sko­men­to­wał tek­st Maja

dzisiaj, 08:47fyrfle sko­men­to­wał tek­st W wiado­mościach przeczy­tałem zda­nie: Kluczo­wa [...]

dzisiaj, 08:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Maja

dzisiaj, 08:45fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie wy­kopuj szczątek pa­mięci o mnie z [...]

dzisiaj, 08:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Czasami przychodzi ta­ki czas, [...]

dzisiaj, 08:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st Życie; świat - mi­liar­dy [...]