Kobieta lepiej rozumie dziecko [...] – Fryderyk Nietzsche – zeszyty

W obecnej chwili w 94 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Fryderyk Nietzsche.

Ko­bieta le­piej ro­zumie dziec­ko niż mężczyz­na, ale psychicznie mężczyz­na jest bar­dziej po­dob­ny do dziec­ka.

cytat dnia z 10 listopada 2012 roku
zebrał 232 fiszki

Zeszyt mrrruczki 

Zeszyt coś co mnie kręci
ta­kie tam 

Zeszyt Zeszyt
Cytaty 

Zeszyt precious
a ca­su ad casum 

Zeszyt txt
txt 

Zeszyt In­spi­rac­je niecodzienne
Naj­bar­dziej po­ruszające, a mało zna­ne cy­taty, które są pewną częścią mo­jej niecodzien­nej codzien­ności.
Mo­je, nie mo­je, czy­jeś, niczyje... 

Zeszyt Różne
niewiemcotuwpisać 

Zeszyt naj naj
ulubione 

Zeszyt 4FUN
zabawne 

Zeszyt Myśli najlepszych
za­korze­niona twórczość 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 17:32zofija sko­men­to­wał tek­st Kto ma dys­tans do [...]

dzisiaj, 17:12tyśkiewicz do­dał no­wy tek­st Jeśli chcesz o coś [...]

dzisiaj, 16:05Whitename do­dał no­wy tek­st Gra ma for­me, gdy [...]

dzisiaj, 15:54silvershadow sko­men­to­wał tek­st by oca­lić co­kol­wiek, wszys­tko [...]

dzisiaj, 15:35danioł sko­men­to­wał tek­st Pieniądze dają wiel­kie możli­wości [...]

dzisiaj, 15:29danioł sko­men­to­wał tek­st by oca­lić co­kol­wiek, wszys­tko [...]

dzisiaj, 15:08silvershadow sko­men­to­wał tek­st by oca­lić co­kol­wiek, wszys­tko [...]

dzisiaj, 14:53silvershadow sko­men­to­wał tek­st Pieniądze dają wiel­kie możli­wości [...]

dzisiaj, 14:35danioł sko­men­to­wał tek­st by oca­lić co­kol­wiek, wszys­tko [...]

dzisiaj, 14:13Logos sko­men­to­wał tek­st by oca­lić co­kol­wiek, wszys­tko [...]