Kobieta lepiej rozumie dziecko [...] – Fryderyk Nietzsche – zeszyty

W obecnej chwili w 94 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Fryderyk Nietzsche.

Ko­bieta le­piej ro­zumie dziec­ko niż mężczyz­na, ale psychicznie mężczyz­na jest bar­dziej po­dob­ny do dziec­ka.

cytat dnia z 10 listopada 2012 roku
zebrał 232 fiszki

Zeszyt mrrruczki 

Zeszyt coś co mnie kręci
ta­kie tam 

Zeszyt Zeszyt
Cytaty 

Zeszyt precious
a ca­su ad casum 

Zeszyt txt
txt 

Zeszyt In­spi­rac­je niecodzienne
Naj­bar­dziej po­ruszające, a mało zna­ne cy­taty, które są pewną częścią mo­jej niecodzien­nej codzien­ności.
Mo­je, nie mo­je, czy­jeś, niczyje... 

Zeszyt Różne
niewiemcotuwpisać 

Zeszyt naj naj
ulubione 

Zeszyt 4FUN
zabawne 

Zeszyt Myśli najlepszych
za­korze­niona twórczość 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 06:06Moon G do­dał no­wy tek­st Viva La Adic­ciones

dzisiaj, 02:02yestem sko­men­to­wał tek­st harmonia

dzisiaj, 02:01yestem sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 02:00yestem sko­men­to­wał tek­st Żegluga...  

dzisiaj, 01:52yestem sko­men­to­wał tek­st Jak poz­być się fa­ceta? - [...]

wczoraj, 23:25NewPerson do­dał no­wy tek­st Pozwalam so­bie Być za­dowo­loną Ze spełnionych [...]

wczoraj, 22:18zofija wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 21:55oszi3 do­dał no­wy tek­st Pierwszym prze­jawem sa­moświado­mości jest [...]

wczoraj, 21:44szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 21:17dark smurf wy­powie­dział się w wątku Rock, Punk, Me­tal i [...]