wieczorami, gdy przychodzisz mi [...] – Bise – zeszyty

W obecnej chwili w 2 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Bise.

* * *

wie­czo­rami, gdy przychodzisz mi na myśl
czuję, że po­pełni­liśmy fra­zeolo­giczny związek,
czes­ki błąd na śmierć i życie,
po­gubieni, kręci­my się wokół blas­ku przyćmione­go cieniem
już na zaw­sze uwięzieni w pocze­kal­ni życia

po­dob­nie jak noc,
która nig­dy nie kończy się zmie­rzchem tyl­ko świ­tem

wiersz
zebrał 5 fiszek • 2 października 2017, 22:22

Zeszyt szma­rag­do­we serce
 

Zeszyt Ty­le serc ile twarzy
a ona niejed­no ma imię ... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

wczoraj, 22:32to_tylko_łzy do­dał no­wy tek­st Boję się następne­go po­ran­ka. [...] 

wczoraj, 22:04szpiek sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

wczoraj, 22:01Fallina do­dał no­wy tek­st A pew­ne­go dnia stwier­dzisz, [...]

wczoraj, 21:46yestem sko­men­to­wał tek­st ego postępu­je nieegois­tycznie je­dynie [...]

wczoraj, 21:41yestem sko­men­to­wał tek­st fakt wol­nej wo­li nie [...]

wczoraj, 21:39yestem sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

wczoraj, 21:00Naja wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

wczoraj, 20:44M44G sko­men­to­wał tek­st Rodziców spokój za dnia [...]

wczoraj, 19:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jeżeli nie lu­bisz siebie [...]